Dzień Osób Szczególnej Troski – 27 kwietnia 2024

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie!

W sobotę, 27 kwietnia 2024 po raz trzeci obchodzić będziemy Dzień Osób Szczególnej Troski.  W ogólnoświatowym Kościele od kilku lat działa nowy departament pod nazwą Adventist Possibility Ministries (APM), który udziela duszpasterskiego wsparcia i pomaga wyznawcom w dostrzeżeniu ich wyjątkowych, mocnych stron i możliwości danych im przez kochającego Boga do służby, pomimo przeróżnych barier związanych z np. niepełnosprawnością.

Czytaj cały okólnik na: Dzień Osób Szczególnej Troski – informator – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP