Zjazd okręgowy w Wiśle (15.06.2024)- nagrania

W sobotę 15 czerwca okręg południowy spotkał się na zjeździe w Wiśle. Program jak co roku składał się z trzech głównych bloków: nabożeństwa sobotniego, które trwało do 12.30, uroczystości chrztu nad rzeką Wisłą, oraz części popołudniowej – a więc przyjęcia nowo ochrzczonych do Kościoła oraz kazania Słowa. W tym roku kazaniami służyli pastorzy Jarosław Dzięgielewski i Marek Jankowski. Nie mogło zabraknąć orkiestry dętej Echo Adwenty, przygrywającej przed nabożeństwem jak i w przerwach, różnych wykonawców uświetniających poszczególne bloki zjazdu oraz zupy pomidorowej z kołaczem.