Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.12[23.03]

SĄD NAD BABILONEM

„I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości” (Ap 18,4-5).

Przeczytaj: Ap 17,1-18; Jr 51,13; Wj 28,36-38; Ap 13,1-8.18; 16,2-12.

Ap 11,18 podsumowuje wydarzenia na ziemi tuż przed finalną armagedonową bitwą: „Popadły w gniew narody”. Ten stan rzeczy na ziemi pasuje do opisu dni ostatecznych według Jezusa (zob. Łk 21,25) i wywołuje gniew Boga — Jego karę w postaci siedmiu plag ostatecznych wylanych na bezbożnych (zob. Ap 15,1).

Szósta plaga spowoduje symboliczne wyschnięcie rzeki Eufrat, gdy rozczarowani mieszkańcy świata wycofają swoje poparcie dla eschatologicznego Babilonu. Jak zauważyliśmy w poprzedniej lekcji, utrata władzy przez Babilon zostanie poprzedzona szeroko zakrojonymi demonicznymi działaniami mającymi upozorować dzieło Boże (zob. Ap 16,13-14). Demoniczne działania skutecznie zjednoczą bezbożnych w przygotowaniu na armagedonową bitwę. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.12[23.03]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.11 [16.03]

SIEDEM PLAG OSTATECZNYCH

„Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje” (Ap 15,4).

Przeczytaj: Ap 15,1; 7,1-3; 14,9-10; 16,1-12; 17,1; Dn 5,1-30; Ap 16,16; 2 Tes 2,9-12.

Ap 11,18 podsumowuje wydarzenia na ziemi tuż przed finalną armagedonową bitwą: „Popadły w gniew narody”. Ten stan rzeczy na ziemi pasuje do opisu dni ostatecznych według Jezusa (zob. Łk 21,25) i wywołuje gniew Boga — Jego karę w postaci siedmiu plag ostatecznych wylanych na bezbożnych (zob. Ap 15,1).

15. rozdział Apokalipsy Jana rozpoczyna się sceną przedstawiającą siedmiu aniołów z siedmioma czaszami pełnymi gniewu Bożego. Ale zanim nastąpi wylanie gniewu, otrzymujemy wgląd w przyszłość wiernego ludu Bożego (zob. Ap 15,1-4). Wierni Boży zostali opisani jako ci, którzy zwyciężyli „nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego” (Ap 15,2), a stali nad czymś, co przypominało morze przejrzyste jak szkło, oraz śpiewali pieśń Mojżesza i Baranka. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.11 [16.03]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.10 [9.03]

WIECZNA EWANGELIA BOGA

„Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,12).

Przeczytaj: Ap 14,6-12; Mt 24,14; Koh 12,13-14; Wj 20,2-11; Iz 21,9; 34,8-10.

Apokalipsa Jana wskazuje na to, że szatańskie zwiedzenia w czasach końca będą tak skuteczne, iż niemal cały świat wybierze oddawanie czci bestii i przyjmie jej znamię. Ale w Ap 14,1-5 czytamy również, że Bóg będzie miał swoją resztę — tych, którzy staną po Jego stronie, gdy większość świata się od Niego odwróci. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.10 [9.03]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.9 [2.03]

SZATAN I JEGO SPRZYMIERZEŃCY

„I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (Ap 12,17)

Przeczytaj: Ap 12,18-13,18; 17,8; Dn 7,24; 2 Tes 2,2-12; Ap 12,14-16; 1 Krl 18,38.

12. rozdział Apokalipsy Jana opisuje ataki szatana na wierny lud Boży, w tym prześladowanie przez pogański Rzym, a następnie papieski Rzym w okresie 1260 dni/lat (538-1798). (Zob. Ap 12,6.13-14; por. część wtorkową w lekcji siódmej). 13. rozdział Apokalipsy Jana opisuje bardziej szczegółowo w dziejach chrześcijaństwa szatańskie ataki z pomocą dwóch sprzymierzeńców przedstawionych jako bestie. Pod kierunkiem szatana smok i dwie bestie zjednoczą się w czasach końca, by sprzeciwić się odkupieńczym działaniom Boga i pozyskać lojalność mieszkańców ziemi. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Apokalipsa Jana odc.9 [2.03]