Szczepionki na COVID-19. Odniesienie się do wątpliwości i słowo rady

Poniżej publikujemy materiał z 18 grudnia 2020 roku przygotowany przez Sekretariat Zdrowia Generalnej Konferencji, Instytut Badań Biblijnych Generalnej Konferencji oraz Szkołę Farmacji i Szkołę Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Loma Linda. 

Adwentyści dnia siódmego oczekują powtórnego przyjścia Chrystusa jako wielkiej kulminacji dziejów kładącej kres wszelkim chorobom, cierpieniu i śmierci. Otrzymaliśmy także adwentystyczne przesłanie zdrowia zawarte w pismach Ellen G. White i rozwijane na ich podstawie, podsumowujące zdrowy styl życia w praktycznych i całościowych sposobach postępowania.

Popieramy wszystkie te praktyki w celu zachowania zdrowego systemu odpornościowego, który jest niezbędny zwłaszcza w czasie pandemii. Ellen G. White była nie tylko natchnioną przekazicielką informacji na temat zdrowia wyprzedzających znacznie jej czasy, ale także wzorem praktycznej profilaktyki w obliczu śmiertelnej choroby jej czasów – ospy, przy czym sama przyjęła szczepionkę, podobnie jak jej bliscy1. Obecnie ospa została pokonana na całym świecie.

Mamy nadzieję, że ten artykuł odpowie na pytania, złagodzi obawy i rozwieje pewne szerzące się mity i pogłoski, przynosząc spokój członkom naszego Kościoła, aby mogli podejmować decyzje dotyczące ich zdrowia pod kierownictwem osób, pod których opieką zdrowotną pozostają.

Cały artykuł przeczytasz tutaj: https://adwent.pl/szczepionki-na-covid-19-odniesienie-sie-do-watpliwosci-i-slowo-rady/

Nabożeństwa sobotnie od 2.01 – 30.01.2021 – na zapisy

W związku z nowymi obostrzeniami, wchodzącymi w życie od 7.11.2020 i koniecznością ograniczenia osób uczestniczących w nabożeństwie, od soboty (7.11) w nabożeństwach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które wcześniej się zapisały.

W najbliższą sobotę będą miały miejsce 3 nabożeństwa:

Nabożeństwo dzieci – 8.00-9.00
Nabożeństwo 1 – 9:30-11.00
Nabożeństwo 2 – 11.30-13.00.

Osoby spoza naszego zboru chęć uczestnictwa w nabożeństwie mogą zgłosić u pastor Marcina Knapika, tel. 698 741 571.

Liczba uczestników jest ograniczona dlatego prosimy o wyrozumiałość.

Korzystajcie z naszego kanału YouTube, gdzie umieszczamy na bieżąco:
– nagrania z nabożeństw dzieci
– nagrania kazań.

Program nabożeństwa ogólnego:

 • Wstęp: przywitanie, pieśń, modlitwa, ogłoszenia
 • Dary szkoły sobotniej
 • szkoła sobotnia (rozważanie Słowa Bożego).
 • Dary na cele zboru
 • Refleksje misyjne / kazanie Słowa Bożego
 • Pieśń i osobista modlitwa

Program nabożeństwa dzieci:

 • Wstęp: przywitanie, pieśń, modlitwa
 • Dzielenie się doświadczeniami + modlitwy
 • Zebranie darów
 • Historia dla dzieci
 • Kazanie Słowa Bożego, w tym czasie dzieci mają zajęcia plastyczne
 • Pieśń i osobista modlitwa

Tajemnica śmierci objawiona

Oto napis na pewnym nagrobku:

Zatrzymaj się przyjacielu, przechodniu, Takim jaki jesteś, i jam był za młodu. Kim jestem teraz, wszyscy się wnet staną więc się przygotuj, by podążyć za mną.

Pewien chłopiec uzupełnił wiersz:

Podążyć za tobą wcale nie zamierzam, Póki się nie dowiem, dokąd droga zmierza.

Doświadczamy życia w materialnym środowisku, rządzonym prawami przyrody. Wprowadzamy w nie nakazy sumienia. Wyposażeni w zdolność logicznego myślenia staramy się rozwiązać zagadki makro- i mikrokosmosu. Planujemy i tworzymy więzi, szukamy miłości, Boga.
Śmierć dostrzegamy wszędzie; jest zjawiskiem wrogim życiu, choć niektórzy uważają ją za prawidłowość. Śmierć powstała w wyniku grzechu i nie została zaplanowana przez Boga jako naturalny element funkcjonowania przyrody:

„Zapłatą za grzech jest śmierć (…)” (Rz 6,23).

Czytaj dalej Tajemnica śmierci objawiona

BIBLIJNY POGLĄD NA ŻYCIE W ZARODKU I JEGO WPŁYW NA ABORCJĘ

W dniu 18 października 2019 roku Generalna Konferencja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego uchwaliła dokument zatytułowany: „Biblijny pogląd na życie w zarodku i jego wpływ na aborcję”.

Istoty ludzkie zostały stworzone na obraz Boga. Jednym z darów danych przez Boga ludziom jest prokreacja – możliwość uczestniczenia w stwarzaniu wraz z Autorem życia. Powinniśmy ten święty dar zawsze głęboko cenić. Zgodnie z pierwotnym Bożym zamiarem poczęcie winno być wynikiem miłości mężczyzny i kobiety oddanych sobie w małżeństwie. Na poczęcie powinno się oczekiwać, a każde dziecko powinno być kochane, cenione i pielęgnowane jeszcze przed narodzeniem.

Cały artykuł przeczytasz tutaj.