Adwentyści w Stanach Zjednoczonych o wolności religijnej

Spotkanie w formie uroczystej kolacji było zorganizowane i prowadzone przez Sekretariat Spraw Publicznych Wolności Religijnej (PARL) Wydziału Północnoamerykańskiego (NAD) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Liberty Magazine. Była to pierwsza taka kolacja od 2019 roku. Wydarzenie odbyło się 30 kwietnia w Dirksen Senate Office Building na Kapitolu, a głównym mówcą była senator Susan M. Collins.

24 CZERWCA 2024 (NR 961) [adventist.news | Opr. Daniel Kluska]

Spotkanie było okazją do świętowania praw człowieka do wolności religii i własnych przekonań. Wydarzenie zgromadziło blisko 100 zwolenników wolności religijnej, urzędników państwowych, naukowców, przywódców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, studentów Washington Adventist University a także innych gości

Orlan Johnson, dyrektor NAD ds. publicznych i wolności religijnej (PARL), rozpoczął spotkanie od krótkiej refleksji na temat liderów społecznych, którzy poświęcili swoje życie, aby bronić praw innych ludzi. –  Niesprawiedliwość dla jednego jest nadal niesprawiedliwością dla wszystkich – zaznaczył w trakcie swojego wystąpienia, parafrazując Martina Luthera Kinga Jr.

Senator Stanów Zjednoczonych Susan M. Collins była głównym mówcą podczas 18. dorocznej kolacji NAD poświęconej wolności religijnej, która odbyła się 30 kwietnia 2024 r. w Dirksen Senate Office Building. Zdjęcie: Art Brondo

Senator Collins, reprezentantka stanu Maine, jest pierwszą republikańską kobietą, która wygrała piątą kadencję w Kongresie. Melissa Reid, zastępca dyrektora NAD PARL, podkreśliła osiągnięcia Collins, w tym „przywództwo w zapewnieniu włączenia istotnych przepisów dotyczących wolności religijnej do ustawy o poszanowaniu małżeństwa (RMA) z 2022 r.”. Ustawa RMA, przyjęta w listopadzie 2022 r., zapewnia federalne i stanowe uznanie małżeństw osób tej samej płci i małżeństw międzyrasowych. RMA zawiera przepisy dotyczące krytycznych kwestii wolności religijnej, chroniąc kościoły przed obowiązkiem ułatwiania małżeństw osób tej samej płci oraz zapobiegając odwetowi na organizacjach religijnych za ich poglądy na temat małżeństwa.

Todd McFarland, zastępca radcy prawnego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, otrzymał nagrodę za swoje wysiłki na rzecz wolności religijnej od Orlana Johnsona, dyrektora NAD PARL. Zdjęcie: Art Brondo

Podczas kolacji wręczono nagrody dla osób zasłużonych w dziedzinie wolności religijnej. Prawnicy Alan J. Reinach i Todd R. McFarland otrzymali nagrody za swoje działania na rzecz Geralda Groffa, pracownika USPS, który walczył o swoje prawo do przestrzegania szabatu. Shirley V. Hoogstra, przewodnicząca Rady Chrześcijańskich Kolegiów i Uniwersytetów (CCCU), została uhonorowana za jej zaangażowanie w ochronę praw wolności religijnej instytucji działających w ramach związków wyznaniowych.

Wieczór zakończył się podkreśleniem znaczenia współpracy między różnymi grupami religijnymi. Calvin Watkins, Wice-przewodniczący NAD, potwierdził zaangażowanie Kościoła Adwentystów w walkę o wolność religijną.

AAI

Źródło: https://adwent.pl/adwentysci-w-stanach-zjednoczonych-o-wolnosci-religijnej/