Kim są Adwentyści?

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest ogólnoświatowym Kościołem chrześcijańskim.
W swojej nauce kładzie szczególny nacisk na:

  Wiarę, która jest Bożym darem dla człowieka,
  Pismo Święte, Biblię, jako jedyny autorytet w sprawach tejże wiary,
  Podkreśla naukę o stworzeniu świata według opisu biblijnego (odrzuca np. ewolucję),
  Świętuje chrześcijańską sobotę, jako siódmy dzień tygodnia, zgodnie z przykazaniem Bożym,
  Chrzci dorosłych, którzy pragną połączyć swe życie z Bogiem, przyjmując Jezusa Chrystusa za swego Zbawiciela i Jego przebaczenie, dostępne dzięki ofierze na Golgocie,
  Oczekuje powrotu Jezusa, jako kulminacyjnego wydarzenia bliskiej już przyszłości, zgodnie z biblijnymi proroctwami.

Dużą rolę w adwentyzmie odgrywa nacisk, jaki Kościół kładzie na sprawy zdrowia. Ma to przejaw nie tylko w prowadzonych przez Kościół licznych ośrodkach zdrowia (szpitale, sanatoria, przychodnie, kliniki), ale także w nauczaniu zdrowego stylu życia, prowadzeniu szkoleń zdrowej kuchni, walce z nałogami i zachęcaniu do prowadzenia zdrowej diety wegetariańskiej.

Jednak ponad wszystko Adwentyści Dnia Siódmego to ludzie nadziei, ludzie, którzy oczekują lepszej przyszłości obiecanej wszystkim wierzącym przez Jezusa Chrystusa. Oczekiwanie na Jego powrót jest głównym motorem do życia i działania.

Przeczytaj również:

Kim są adwentyści ?
Nazwa i misja kościoła
Historia Kościoła na świecie i w Polsce
Zasady wiary

28 ZASAD KOŚCIOŁA W WERSJI MULTIMEDIALNEJ

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przyjdź w sobotę na nabożeństwo lub skontaktuj się z naszym pastorem (dział kontakt).

About Seventh-Day Adventists Church [English]