Chrześcijańska Służba Charytatywna – filia w Skoczowie

Dane adresowe:

Chrześcijańska Służba Charytatywna w Skoczowie
ul. Osiedlowa 26, 43-430 Skoczów,
tel. (+48) 606 44 99 27
KRS – 0000220518
https://skoczow.bliskoserca.pl/

Statutowym celem naszej działalności jest niesienie pomocy oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Czynimy to za pośrednictwem naszych Punktów oraz Klubu Zdrowia do odwiedzenia których serdecznie zapraszamy.

Krótka informacja, jak rozpoczęto tą działalność w Skoczowie

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego oraz filia Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Skoczowie zapoczątkowali tę działalność charytatywną 16 kwietnia 2004 roku w dawnej sali gimnastycznej przy ulicy Górny Bór 3. Stało się to możliwe dzięki współpracy ChSCh z władzami miasta oraz duńską organizacją charytatywną “Polskę Bom Himmerland”, reprezentowaną przez pastora Jana Krystę – prezesa Fundacji “Tabita” w Katowicach. Na uroczystą inaugurację licznie przybyli zaproszeni goście, m.in. burmistrz miasta Jerzy Malik, przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Chrapek, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie, stowarzyszenia “Tęcza”, fundacji Tabita Wszyscy zebrani zostali zapoznani z dotychczasową działalnością charytatywną ChSCh Każda złotówka uzyskana z nowej działalności będzie przeznaczona na pomoc dzieciom z ubogich rodzin Ponadto w porozumieniu z OPS będzie możliwość bezpłatnego otrzymania odzieży przez osoby szczególnie pokrzywdzone przez los.

Punkt Promocji Zdrowia – indywidualne poradnictwo “Jak rzucić palenie”
43-430 Skoczów,
ul. Krzywa 4 (budynek ZBM -III piętro),
Czynny w każdy poniedziałek w godz. 9.00-11.00
Informacja telefoniczna: 0 600 402 917

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
43-430 Skoczów,
ul. Krzywa 4 (budynek ZBM-III piętro),
Czynna w każdy poniedziałek w godz. 9.00 – 11.00.
Informacja telefoniczna: 600 402 917

Klub Zdrowia
Zapraszamy na roczny cykl spotkań pt “Sposób na zdrowe życie”. Zajęcia prowadzone są przez lekarzy oraz specjalistów z zakresu promocji zdrowia. W programie także porady żywieniowe, degustacja zdrowej żywności, bezpłatne badanie ciśnienia krwi, bezpłatne badania poziomu cukru we krwi oraz pomiar tkanki tłuszczowej. Spotkania odbywają się w Zespole Szkół Nr 1 w Skoczowie, przy ul. G. Morcinka 20 w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 18.00. (w miesiącu lipcu i sierpniu nastąpi przerwa wakacyjna). Działalność Klubu Zdrowia jest dofinansowana z funduszy Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Urzędu Miasta w Skoczowie.

skoczow.maranatha.pl/klub-zdrowia-w-skoczowie/ – strona klubu
bliskoserca.pl/ – Chrześcijańska Służba Charytatywna w Polsce
zdrowie-rodzina.pl – bezpłatne korespondencyjne kursy dotyczące zdrowia