Tajemnica śmierci objawiona

Oto napis na pewnym nagrobku:

Zatrzymaj się przyjacielu, przechodniu, Takim jaki jesteś, i jam był za młodu. Kim jestem teraz, wszyscy się wnet staną więc się przygotuj, by podążyć za mną.

Pewien chłopiec uzupełnił wiersz:

Podążyć za tobą wcale nie zamierzam, Póki się nie dowiem, dokąd droga zmierza.

Doświadczamy życia w materialnym środowisku, rządzonym prawami przyrody. Wprowadzamy w nie nakazy sumienia. Wyposażeni w zdolność logicznego myślenia staramy się rozwiązać zagadki makro- i mikrokosmosu. Planujemy i tworzymy więzi, szukamy miłości, Boga.
Śmierć dostrzegamy wszędzie; jest zjawiskiem wrogim życiu, choć niektórzy uważają ją za prawidłowość. Śmierć powstała w wyniku grzechu i nie została zaplanowana przez Boga jako naturalny element funkcjonowania przyrody:

„Zapłatą za grzech jest śmierć (…)” (Rz 6,23).

Czytaj dalej Tajemnica śmierci objawiona

BIBLIJNY POGLĄD NA ŻYCIE W ZARODKU I JEGO WPŁYW NA ABORCJĘ

W dniu 18 października 2019 roku Generalna Konferencja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego uchwaliła dokument zatytułowany: „Biblijny pogląd na życie w zarodku i jego wpływ na aborcję”.

Istoty ludzkie zostały stworzone na obraz Boga. Jednym z darów danych przez Boga ludziom jest prokreacja – możliwość uczestniczenia w stwarzaniu wraz z Autorem życia. Powinniśmy ten święty dar zawsze głęboko cenić. Zgodnie z pierwotnym Bożym zamiarem poczęcie winno być wynikiem miłości mężczyzny i kobiety oddanych sobie w małżeństwie. Na poczęcie powinno się oczekiwać, a każde dziecko powinno być kochane, cenione i pielęgnowane jeszcze przed narodzeniem.

Cały artykuł przeczytasz tutaj.