Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 8 [25.05]

WYCHOWANIE DZIECI

„Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona” (Ps 127,3).

Przeczytaj: Rdz 18,11; Jr 31,25; Mt 11,28; Ps 127,1-5; Prz 22,6; 1 Sm 3,10-14; Flp 3,13.

Narodziny dziecka wydają się nam czymś tak zwyczajnym i normalnym, iż rzadko zastanawiamy się nad tym, jakim są cudem. Wyobraź sobie, co musiała czuć Ewa, trzymając po raz pierwszy w ramionach małego Kaina. Pomyśl o zmianach, jakich doświadczała w swoim organizmie podczas ciąży, bólach porodowych, a potem widoku niemowlęcia podobnego do niej i do Adama, a przy tym tak bezradnego i bezbronnego. Jakimże doświadczeniem musiało być dla Sary urodzenie Izaaka w wieku ponad dziewięćdziesięciu lat! To wydarzenie rozeszło się szerokim echem w całym regionie. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 8 [25.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 7 [18.05]

KLUCZE DO RODZINNEJ JEDNOŚCI

„„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” (J 17,21).

Przeczytaj: Rdz 33,12-14; Rt 1,16-18; J 17,21-26; Ga 3,28; Ef 2,11-22; 5,21-6,9

Życie rodzinne przypada na różne okresy w życiu różnych osób. Dla matki i ojca pojawienie się dzieci w rodzinie oznacza wielką zmianę, która wpłynie na resztę ich małżeńskiego życia. Dla dzieci oczywiście przyjście na świat jest także wielką zmianą. Dzieci, przeszedłszy przez różne etapy życia, opuszczą dom rodzinny, założą nowe rodziny i będą miały swoje dzieci. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 7 [18.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 6 [11.05]

KRÓLEWSKA PIEŚŃ MIŁOSNA

„Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana” (Pnp 8,6).

Przeczytaj: Pnp 1,1-8,14; Rdz 2,7; 1 Kor 7,3-5; J 17,3; 1 J 1,9; Rz 1,24-27; Ga 5,24.

Wśród różnych etapów życia jednym z najważniejszych jest zawarcie małżeństwa. Oczywiście nie wszyscy wstępują w związek małżeński, ale tym, którzy podejmują tę decyzję, małżeństwo niesie szczególne wyzwania i szczególne błogosławieństwa. Jednym z tych błogosławieństw jest wspaniały dar seksualności. Dar ten jest mocnym wyrazem miłości, jeśli jest przyjmowany we właściwym czasie i we właściwym miejscu.

Wbrew popularnym poglądom Biblia nie wypowiada się przeciwko seksualności. Zdecydowanie sprzeciwia się jednak niewłaściwemu wykorzystywaniu tego wspaniałego daru, który ludzkość otrzymała od Stwórcy. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 6 [11.05]

Pamiątka Wieczerzy Pańskiej – 4 maja

W tym dniu, podczas nabożeństwa sobotniego, miała miejsce szczególna uroczystość – Pamiątka Wieczerzy Pańskiej. Pierwszą częścią tej uroczystości było umywanie nóg a kolejną przyjęcie symboli ciała i krwi Chrystusa pod postacią chleba (niekwaszonego) i wina (soku winogronowego).

Przygotowanie do Pamiątki Wieczerzy Pańskiej…
Przyjęcie symbolu ciała…
Umywanie nóg…

Wieczerza Pańska jako wyznanie wiary w Jezusa jest uczestnictwem w symbolach ciała i krwi Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. W tym przeżyciu religijnym zgromadzonych współwyznawców Chrystus jest obecny aby spotkać się ze swym ludem i wzmocnić go.

Czytaj dalejw