Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Dzieje Apostolskie odc. 1 [07.07]

BĘDZIECIE MI ŚWIADKAMI

„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

Przeczytaj: Dz 1,6-8; Łk 24,25.44-48; Pwt 19,15; Dz 1,9-26; Prz 16,33.

Misja Jezusa na ziemi dobiegła końca. Wkrótce Bóg miał posłać Ducha Świętego, który — potwierdzając wysiłki uczniów licznymi znakami i cudami — miał dać im moc i miał prowadzić ich w misji sięgającej po krańce ziemi. Jezus nie mógł zostać z nimi na zawsze w ludzkim ciele. Jego ucieleśnienie
nałożyło na Niego fizyczne ograniczenia w dziedzinie ogólnoświatowej misji, a ponadto Jego wniebowstąpienie i wywyższenie były konieczne, by Duch
Święty mógł przyjść na ziemię. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Dzieje Apostolskie odc. 1 [07.07]