ADRA Norwegia wybrana do krajowego projektu rządowego

Adwentystyczna Agencja Rozwoju i Pomocy w Norwegii znalazła się wśród siedmiu organizacji pozarządowych, wybranych do współpracy w ramach projektu „Partner Plus”, realizowanego przez Norweską Agencję Współpracy Rozwojowej: Norad.

28 MAJA 2024 (NR 950) [adra.eu | Opr. Daniel Kluska]

ADRA Norwegia uzyskała status, który umożliwia szybszy proces składania wniosków i ściślejszą współpracę z norweskimi organami pomocowymi. „Partner Plus” to nazwa nowego modelu współpracy, który zapewni szybszą realizację działań, prostszy proces składania wniosków o projekty rozwojowe, ściślejszą kontrolę w fazie wdrażania i większą elastyczność w obliczu zmieniających się warunków zarówno geopolitycznych, jak i w krajach objętych projektem. – Celem nowego modelu jest zwolnienie czasu na strategiczną współpracę, a tym samym zapewnienie lepszej i skuteczniejszej pomocy – czytamy na stronie internetowej Norad.

– Współpraca ADRA Norwegia w ramach „Partner Plus” i Norad dotyczy przede wszystkim naszego zaangażowania w dziedzinie edukacji – mówi Birgit Philipsen, Sekretarz Generalna ADRA Norwegia. – Edukacja jest szczególnym obszarem specjalizacji naszej organizacji, a ta umowa daje nam dużą elastyczność, ponieważ rozpoczynamy również nową pięcioletnią umowę programową – dodaje.

Inne organizacje wybrane do program “Partner Plus” to: “Save the Children Norway”, “NCA – Norwegian Church Aid”, “NPA – Norwegian People’s Aid”, “NRC – Norwegian Refugee Council”, “Care Norway” i “Stromme Foundation”.

– W niestabilnym świecie w jakim teraz żyjemy, zaufanie i elastyczność form współpracy stały się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział Erik Lunde, Sekretarz „Stromme Foundation”.

Model „Partner Plus” został opracowany po szeroko zakrojonych konsultacjach pomiędzy Norad a organizacjami pożytku publicznego. Program jest przeznaczony dla dużych organizacji pomocowych, które spełniają określone kryteria dotyczące wielkości finansowania, zdolności wdrażania projektów, strategicznego ukierunkowania, systemów organizacyjnych i wiedzy zawodowej.

Umowa pomiędzy organizacjami została zawarta na 5 lat.

Źródło: https://adwent.pl/adra-norwegia-wybrana-do-krajowego-projektu-rzadowego/