Wiosenne podsumowanie działalności Wydziału Transeuropejskiego

Spotkanie Wydziału Transeuropejskiego (TED) odbyło się w poniedziałek 20 maja w St. Albans. Zebrani członkowie Komitetu Wykonawczego rozpoczęli dzień od wspólnego nabożeństwa wielbiąc Boga słowami pieśni „Praise My Soul the King of Heaven” przy akompaniamencie skrzypiec i wiolonczeli.

30 MAJA 2024 (NR 951) [ted.adventist.org | Opr. Daniel Kluska]

Bjørn Ottesen, przewodniczący Kościoła Adwentystów w Danii, prowadził rozważanie biblijne oparte na słowach z 2 Listu do Koryntian 2:14-17.

Bjørn Ottesen

– Kiedy myślimy o misji w Europie, niektórzy mogą odnieść wrażenie, że Ewangelia przegrywa. Ale rozczarowanie towarzyszyło nam już wcześniej a później przyszło Wielkie Przebudzenie – apelował Ottesen. – Pewnego dnia znów nadejdzie czas przebudzenia w Europie. Póki co musimy być wytrwali – podkreślił.

Finanse TED

Nendad Jepuranovic, skarbnik TED, przedstawił stan finansów za poprzedni rok, podkreślając rekordowy wzrost dziesięciny o 11,3% w 2023 roku. Przypomniał o podwójnej roli dziesięciny: wsparciu globalnej misji Kościoła oraz projektów krajowych. W 2023 roku TED zwróciło Kościołom krajowym 30% dziesięciny na projekty ewangelizacyjne realizowane na ich terenach. Audytorzy z Generalnej Konferencji Kościoła potwierdzili także zdrową sytuację finansową, co pozwoli w kolejnych miesiącach na dalsze wsparcie misji Kościoła.

Sytuacja po trzęsieniu ziemi w Zagrzebiu

Zagrzeb po trzęsieniu ziemi [Fot. Darko Bandic / AP Photo]

Jednym z kluczowych projektów TED jest wsparcie Unii Adriatyckiej Kościoła Adwentystów a szczególnie Diecezji Chorwackiej w odbudowie kościoła zniszczonego podczas trzęsienia ziemi w Zagrzebiu w marcu 2020 roku. Trzęsienie o magnitudzie 5,3 zniszczyło 1900 budynków, w tym kościół, który obecnie jest odbudowywany dzięki wsparciu TED.

Instytut Uczniostwa i Ewangelizacji

Kayle de Waal, dyrektor ds. edukacji TED

Kayle de Waal, dyrektor ds. edukacji TED, przedstawił plany utworzenia Instytutu Uczniostwa i Ewangelizacji. Instytut miałby na celu szkolenie, inspirowanie i wsparcie zarówno członków niezatrudnionych w służbie, jak i pastorów. Nowa sieć uczniostwa dla pastorów ma na celu przekształcenie sposobu, w jaki pastorzy działają w swojej roli, podkreślając znaczenie osobistego wzrostu duchowego i inspirowania innych do naśladowania Chrystusa.

Strategia Misji Cyfrowej

Ostatnim, głównym punktem spotkania był raport z nowo utworzonego Komitetu ds. Strategii Misji Cyfrowej, prezentowany przez jej przewodniczącego, pastora Iana Sweeneya. Przedstawiono trzy główne pomysły:

  1. Zachęcenie Kościołów w krajach Wydziału, do uznania i powołania Cyfrowych Grup Duszpasterskich działających na ich terytorium z uwzględnieniem założenia, że misja cyfrowa nie ma granic terytorialnych.
  2. Powołanie i wsparcie finansowe Koordynatora ds. Misji Cyfrowej, który pełniłby rolę zarówno koordynacyjną, jak i duszpasterską.
  3. Organizacja Konferencji Uczniostwa Cyfrowego w lutym 2025 roku w Newbold College, skierowanej do młodych dorosłych. Celem spotkania byłoby opracowanie nowych metod dzielenia się Chrystusem za pomocą urządzeń cyfrowych.

Daniel Duda, przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów podkreślił, że ważne jest także opracowanie strategii medialnej dostosowanej do nowych cyfrowych realiów. Każdy kraj TED powinien posiadać własną strategię w tym zakresie.

AAI

Źródło: https://adwent.pl/wiosenne-podsumowanie-dzialalnosci-wydzialu-transeuropejskiego-ted/