Przewodniczący kościoła Ted Wilson spotkał się z przywódcami Papui-Nowej Gwinei

Około 20 procent parlamentarzystów Papui-Nowej Gwinei to członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

To był pracowity dzień wizyt państwowych dla Teda Wilsona, przewodniczącego Generalnej Konferencji (GC) Kościoła Adwentystów, po jego przybyciu do Papui-Nowej Gwinei (PNG) 25 kwietnia 2024 r.. Tego dnia spotkał się z gubernatorem generalnym, premierem (PM), przewodniczącym Izby Reprezentantów i przewodniczącym Sądu Najwyższego, a także innymi parlamentarzystami.

James Marape, premier PNG od 2019 roku, powitał Wilsona. Przewodniczący GC podzielił się z premierem obietnicą zawartą w Księdze Nahuma 1,7: „Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; on zna tych, którzy mu ufają”. Podczas wizyty Wilson podarował Marape pióro z wygrawerowaną nazwą Kościoła Adwentystów.  Natomiast Duane McKey, prezes Adventist World Radio, podarował premierowi specjalną Biblię wydawaną przez AWR, zawierającą dodatkowe informacje o archeologii i kulturze.

Wilson spotkał się również z Jobem Pomatem i członkiem parlamentu: Manusem Open. Przewodniczący GC był pod wrażeniem modelu pomnika „Filar Jedności”, jaki znajdował się w recepcji. Model zawierał nazwy wszystkich plemion w PNG, przywódców, ludzi i konstytucję. Na najniższym poziomie lub fundamencie znajdowało się natomiast Słowo Boże. Dzieląc się wersetem, który został trafnie wybrany dla mówcy, Wilson przeczytał z Księgi Przysłów 25,11: „Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach”.

Po prywatnych spotkaniach odbył się państwowy obiad w Parlamencie, gdzie zgromadziło się więcej dygnitarzy, pracowników kościoła i parlamentarzystów, aby wysłuchać przemówień premiera i przewodniczącego GC.

Wilson rzuca wyzwanie uczestnikom

– Słowo Boże może być drogowskazem, który utrzyma porządek, postęp i dobrobyt dla mieszkańców PNG – powiedział Wilson. – Ale Pismo Święte będzie błogosławieństwem także dla Ciebie, niezależnie od tego, jaką pełnisz rolę. Bóg powierzył ci odpowiedzialność reprezentowania rządów, którymi głową jest Bóg – dodał. Następnie Wilson przeczytał tekst z Księgi Jozuego 1,9: „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz”.

Prezydent Marape powiedział, że „Kościół Adwentystów w PNG jest pełen obfitych talentów”. Zachęcał wszystkich do korzystania z talentów, które otrzymali. – Niektórym dano ambonę, mnie dano podium – podzielił się refleksją na temat wielu światowych przywódców, których spotkał, i tego, jak nawet on może wykorzystać swoje talenty, aby przynieść chwałę Bogu.

W ciągu dnia kilku przywódców PNG stwierdziło, że bycie postrzeganym przez pryzmat  bycia adwentystą a nie tego, jaką funkcję pełnią, było wielkim wyzwaniem. Jednak z Bogiem jest to możliwe a taka służba jest wielkim przywilejem.

Prezentujący wielokrotnie twierdzili, że około 20 procent parlamentarzystów PNG to obecnie adwentyści i że zbliżający się spis powszechny zapewni lepsze wyobrażenie o liczbie adwentystów w kraju.

Podczas swojej podróży Wilson odwiedził również Sir Boba Bofeng Dadae, gubernatora generalnego. Wilson wyraził radość z pobytu w kraju i zapewnił gubernatora, że Adwentyści Dnia Siódmego będą zawsze wielkim wsparciem dla całej społeczności kraju.

Po wizycie u gubernatora generalnego Wilson odwiedził budynek sądu, gdzie spotkał się z prezesem sądu i kilkoma sędziami, a następnie udał się do parlamentu.

Pełny artykuł ze zdjęciami przeczytasz na: https://adwent.pl/ted-wilson-spotkal-sie-z-przywodcami-papui-nowej-gwinei/