Zespół “Ziarenka” służy w zborze w Sosnowcu

W sobotę 11 maja, zespół dziecięcy “Ziarenka” z naszego zboru pojechał do zboru w Sosnowcu (1 Maja 22, Sosnowiec) i tam służył śpiewając i prowadząc nabożeństwo. Bóg również dzieci wykorzystuje w Swoim dziele. Po nabożeństwie zostaliśmy ugoszczeni przez miejscowy zbór posiłkiem, a dzieci miały czas na zabawę w piknik. Był też czas na wspólny śpiew przy gitarach. To była błogosławiona sobota. Łuk 18:16: “Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże.”