Wytrwać – kazanie – Piotr Fojcik [28.11]

Kazanie wygłoszone podczas pierwszego nabożeństwa sobotniego (9.30-11.00)