Czas opuszczania miast – kazanie – pastor Włodzimierz Pilch

Kazanie wygłoszone podczas drugiego nabożeństwa sobotniego (11.30-13.00)