Wizyta Sekretarza Generalnej Konferencji Pastora G.T.Ng w Skoczowie – 5 sierpnia 2017

W dniach 4-5 sierpnia 2017r.  Pastor G.T. Ng – Sekretarz Generalnej Konferencji odwiedził w piątkowe popołudnie zbór w Pszczynie oraz uczestniczył w sobotnim zjeździe w zborze w Skoczowie, na który przyjechało ponad 500 osób.

Pastor G.T. Ng , były misjonarz w Azji oraz wybitny mówca, chciał bardzo spotkać się z siostrami i braćmi z Polski, Czech i Słowacji aby przybliżyć nam co się obecnie dzieje w kościele na świecie i przybliżyć nas do Pana Boga oraz poznać wyzwania z jakimi się zmagamy w naszym regionie.

Przewodnim  tematem spotkania było „Odrodzenie i reformacja”. Nabożeństwo rozpoczęła szkoła sobotnia a w niej lekcja szkoły sobotniej, prowadzona w jednej klasie przez brata Piotra Fojcika i apel misyjny, który wygłosiła siostra Ivy Ng – żona pastora G.T.Ng, dzieląc się doświadczeniem swojego nawrócenia oraz pracy misyjnej w Kambodży. Kazanie wygłosił pastor G.T.Ng, zachęcając do zwracania uwagi na proroctwa zawarte w Księdze Daniela i Apokalipsy, zapowiadające to co ma przyjść, przed powtórnym przyjściem Jezusa. Po krótkiej przerwie na posiłek, część popołudniową rozpoczął godzinny koncert, w którym wystąpili wykonawcy z Polski, Czech i Ukrainy. Po koncercie wysłuchaliśmy kolejnego przemówienia pastora G.T.Ng. Zjazd zakończył się przemówieniem Przewodniczącego Kościoła w Polsce pastora Jarosława Dzięgielewskiego oraz podziękowaniami Przewodniczącego diecezji południowej pastora Vasyla Bostana.

   fotoreportaż ze zjazdu w zborze w Skoczowie

Nagrania audio: