Przywitanie nowego pastora Marcina Knapika

Miło nam powitać w naszym zborze nowego pastora Marcina Knapika wraz z żona Dorotą. Pastor Marcin od początku października tego roku sprawuje opiekę nad naszym zborem. Życzymy aby Dobry Bóg prowadził pastora w jego pracy dla naszego zboru, miasta Skoczowa i okolic.