Oferta Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej

Przyjacielu!

Za dwa lata Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna obchodzi swoje stulecie. Od kilkudziesięciu lat wiele osób angażowało się w wychowanie i kształcenie studentów. Obecnie czynimy to nadal. Naszym pragnieniem jest nie tylko przekazywanie praktycznej wiedzy, ale i poznanie Boga.

Kilka lat temu, jako uczelnia wyższa przystąpiliśmy do realizacji projektu „Dostępna Uczelnia III”, którego celem było likwidowanie barier dla niepełnosprawności. Efekty wykonanych prac już widać – dotyczą one wyposażenia audytoriów, akademika i architektury obiektu. Wszystkie działania miały posłużyć otwartości WSTH na osoby, którym niedomagania ze wzrokiem, słuchem czy ruchem nie pozwalają funkcjonować w pełni samodzielnie. Nasza kadra dydaktyczna i zarządzająca przeszła szkolenia mające na celu uświadomienie potrzeb ludzi z niepełnosprawnościami.

Jednak to dopiero początek zmian. Planujemy nadal przystosowywać nasze obiekty
w taki sposób, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły na równi z osobami sprawnymi uczyć się, mieszkać i funkcjonować na terenie naszego Kampusu.

W tym roku złożyliśmy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kolejny – o wiele obszerniejszy – wniosek w celu pozyskania dotacji na dostosowanie naszych obiektów dla osób o szczególnych potrzebach. Projekt obejmuje m.in. ułatwienie transportu na uczelnię i zmodernizowanie systemu komunikacji.

W naszym Kościele są osoby, dla których ta informacja ma ogromne znaczenie, pragniemy więc, aby dotarła ona do jak największej ilości odbiorców. Chcielibyśmy poznać takie osoby, dowiedzieć się, jakie są indywidualne potrzeby każdej z nich. Bardzo prosimy, skontaktuj się z nami. Studiowanie bez barier jest możliwe. Będziemy chcieli zrobić naprawdę wiele, aby ułatwić naukę osobom o szczególnych potrzebach.  

Anna Słonecka-Polok
Rektor WSTH

Źródło: https://maranatha.pl/oferta-wyzszej-szkoly-teologiczno-humanistycznej/