Informacje nt. nabożeństw sobotnich od 15.12.2021

Od 15.12.2021 w obiektach zamkniętych, w tym również kościołach może przebywać 30% obłożenia budynku. Ze względu na duży obiekt jaki mamy w nabożeństwach może uczestniczyć 86 osób + osoby zaszczepione + osoby obsługujące. Nie powinno zabraknąć miejsca dla każdego kto chce z nami przeżywać błogosławione chwile nabożeństwa sobotniego. Zapraszamy.

Program nabożeństwa:

  • Rozpoczęcie pierwszej części nabożeństwa (przywitanie, pieśń, psalm, modlitwa)
  • Refleksje misyjne – dzielenie się doświadczeniami przeżytymi z Bogiem
  • Dary szkoły sobotniej
  • Studium Pisma Świętego – lekcja szkoły sobotniej w jednej grupie
  • PRZERWA 5 min.
  • Rozpoczęcie drugiej części nabożeństwa. (pieśń, modlitwa)
  • Dary na cele zboru
  • Historia biblijna dla dzieci
  • Kazanie Słowa Bożego
  • Pieśń i osobista modlitwa