ADRA organizuje pilną pomoc dla ludności w Strefie Gazy

Jak podaje ADRA (Adwentystyczna Agencja Pomocy i Rozwoju), sytuacja ludności w Strefie Gazy osiągnęła poziom krytyczny.  W odpowiedzi na eskalację kryzysu humanitarnego organizacja podejmuje pilne działania w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego wśród wysiedlonych społeczności.

14 MAJA 2024 (NR 944) [adventist.org | Opr. Daniel Kluska]

W Strefie Gazy wiele rodzin zostało przymusowo wysiedlonych, budynki mieszkalne uległy całkowitemu zniszczeniu, infrastruktura legła w gruzach a podstawowe artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność i woda, stały się alarmująco potrzebne.

Ostatnie raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazują, że około 30 procent dzieci poniżej drugiego roku życia cierpi z powodu ostrego niedożywienia, podczas gdy ponad 70 procent populacji znajduje się na skraju głodu i doświadcza katastrofalnego głodu.

W świetle tej katastrofalnej sytuacji ADRA podjęła szybkie działania, mobilizując swoje zasoby w celu zapewnienia pilnej pomocy i wsparcia dotkniętym społecznościom.

W celu zapewnienia niezbędnej pomocy mieszkańcom w regionie Gazy, ADRA, we współpracy z organizacjami non-profit, takimi jak Anera, uruchomiła projekt 2024 Gaza Emergency Food Project, To wspólne przedsięwzięcie obejmuje szereg inicjatyw mających na celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób najbardziej dotkniętych kryzysem.

Kluczowe inicjatywy:

  • Dystrybucja żywności: Reakcja ADRA obejmuje zakup, przygotowanie i dystrybucję ponad 28 500 gorących posiłków za pośrednictwem kuchni polowych w północnej Gazie, zapewniając co najmniej jeden posiłek dziennie osobom cierpiącym głód.
  • Wsparcie higieniczne: ADRA będzie dystrybuować zestawy higieniczne w celu promowania praktyk zdrowotnych i sanitarnych wśród dotkniętych społeczności, zmniejszając ryzyko przenoszenia chorób.
  • Paczki żywnościowe: Ponad 7300 paczek żywnościowych zawierających niezbędne artykuły, takie jak sos pomidorowy, ziemniaki, marchew, olej kuchenny i za’atar – aromatyczna bliskowschodnia mieszanka ziół, nasion sezamu i przyprawy sumak – zostanie rozprowadzonych wśród społeczności przyjmujących za pośrednictwem lokalnych organizacji, zapewniając potrzebującym pożywienie i względną różnorodność kulinarną.

Zaangażowanie we współpracę

ADRA będzie dalej współpracować z lokalnymi partnerami i władzami, aby zapewnić wydajne i skuteczne dostarczanie pomocy humanitarnej najbardziej potrzebującym. Poprzez wspólne wysiłki ADRA dąży do wprowadzenia znaczących zmian w życiu społeczności dotkniętych kryzysem w Strefie Gazy i poza nią.

AAI

Żródło: https://adwent.pl/adra-organizuje-pilna-pomoc-dla-strefy-gazy/