Spotkanie w Pałacu Westminsterskim z okazji 40-lecia ADRA UK

20 maja, podczas wydarzenia „Faith in Peace”, ADRA UK świętowała 40-lecie swojej działalności. Spotkanie odbyło się  w Izbie Gmin w Pałacu Westminsterskim.

4 CZERWCA 2024 (NR 953) [ted.adventist.org | Opr. Daniel Kluska]

Wydarzenie zgromadziło 82 uczestników, w tym członków różnych organizacji pomocowych. Przemówienia podkreślały znaczenie wiary w Boga, w procesie budowania pokoju i zapobiegania konfliktom, a także konieczność współpracy pomiędzy różnymi religiami.

Helia Mateus, tymczasowa Dyrektorka ADRA UK, omówiła znaczenie zajęcia się podstawowymi przyczynami konfliktów i promowania inicjatyw budowania pokoju, w szczególności w krajach ogarniętych wojną. Dr Zivayi Nengomasha, główna mówczyni, podkreśliła potrzebę inwestowania w zapobieganie konfliktom.

Catherine Anthony Boldeau (po lewej) i Helia Mateus, Interim ADRA UK CEO (po prawej) z Deanem Russellem, członkiem parlamentu z okręgu Watford (w środku).

Profesor Emma Tomlin i dr Jennifer Egbert przedstawiły swoje badania dotyczące roli religii w międzynarodowym rozwoju i budowaniu pokoju, wskazując na złożoność tej roli. Podkreśliły potrzebę współpracy z partnerami nieakademickimi i prowadzenia dalszych badań naukowych, które mogą dalej pomóc w rozwijaniu działań pomocowych.

Dyrektorka ds. komunikacji ADRA UK, Catherine Anthony Boldeau, zakończyła wydarzenie, cytując słowa z przemówienia Churchilla z 1946 r. „Sinews of Peace”, w szczególności fragment dotyczący Świątyni Pokoju, stwierdzając, że „Robotnicy ze wszystkich krajów muszą budować tę świątynię.” W dalszej części swojego wystąpienia zacytowała słynną modlitwą św. Franciszka z Asyżu:

„Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju; tam, gdzie jest nienawiść, pozwól mi siać miłość; tam, gdzie jest krzywda, przebaczenie; tam, gdzie jest zwątpienie, wiarę. Tam, gdzie jest rozpacz, nadzieję; tam, gdzie jest ciemność, światło; tam, gdzie jest smutek, radość. O, Boski Mistrzu, spraw, abym nie tyle szukał pocieszenia, co pocieszał; aby mnie rozumiano, jak ja rozumiem, aby mnie kochano, jak ja kocham, bo to w dawaniu otrzymujemy; to w przebaczaniu jesteśmy przebaczeni. I to w umieraniu rodzimy się do wiecznego życia.”

AAI

Źródło: https://adwent.pl/spotkanie-w-palacu-westminsterskim-z-okazji-40-lecia-adra-uk/