Tramelan świętuje 150-lecie misji adwentystów w Europie

W podniosłej atmosferze miasto Tramelan w Szwajcarii obchodziło 150. rocznicę przybycia pierwszego oficjalnego misjonarza adwentystycznego do Europy, Johna N. Andrewsa.

11 LIPCA 2024 (NR 969) [edu.adventist.org | Opr. Daniel Kluska]

W piątek 5 lipca 2024 r. liderzy adwentystyczni a wśród nich Ted Wilson, przewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów, Mario Brito, przewodniczący Wydziału Intereuropejskiego (EUD), oraz Norbert Zens, skarbnik wydziału, dołączyli do lokalnej społeczności, aby uczcić tą wyjątkową datę.

Ceremonia, uświetniona obecnością burmistrza Tramelan, Hervé Gullottiego, była okazją do złożenia hołdu niezwykłej pracy stowarzyszenia Adventist Heritage (tłum. Adwentystyczne Dziedzictwo) Na czele tej organizacji stoją emerytowany pastor David Jennah i René Frauchiger, którzy działają na rzecz ochrony dziedzictwa adwentystycznego w tym mieście.

Zasadzono pamiątkowe drzewko i odsłonięto tablicę, które podkreślają wagę tego duchowego dziedzictwa. Prelegenci przypomnieli kluczową rolę, jaką odegrał Tramelan w ugruntowaniu się adwentyzmu w Europie. Ta wioska, naznaczona wielką różnorodnością religijną i teologiczną, została już wcześniej dotknięta przesłaniem adwentystycznym dzięki pionierskiej służbie Michała Beliny-Czechowskiego, nieoficjalnego misjonarza, którego wpływ przygotował grunt pod pracę przyszłych pionierów.

To upamiętnienie było czymś więcej niż tylko spojrzeniem wstecz. Stanowiło żywe wezwanie do kontynuowania pracy misyjnej z takim samym zapałem i oddaniem, jak pionierzy z przeszłości. John N. Andrews i jego następcy zostawili wszystko, aby podzielić się dobrą nowiną o rychłym powrocie Jezusa, a ich przykład w dalszym ciągu inspiruje kolejne pokolenia.

Rocznica misji adwentystów w Europie w Tramelan przypomina nam, że samo DNA Kościoła Adwentystów jest głęboko zakorzenione w misji. Jest to zaproszenie do czerpania z tego bogatego dziedzictwa duchowego i do dalszego głoszenia całemu światu nadziei i zbawienia w Chrystusie.

AAI

Źródło: Tramelan świętuje 150-lecie misji adwentystów w Europie – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP

ADRA oferuje darmowe kursy języka migowego

Komunikacja to kluczowy proces łączący ludzi poprzez wymianę wiadomości, pomysłów, emocji i uczuć. Wpływa na interakcje międzyludzkie. Jednak dla milionów niesłyszących osób w Brazylii, ta forma łączności napotyka na wyjątkowe trudności.

9 LIPCA 2024 (NR 968) [adventistreview.org | Opr. Daniel Kluska]

Według Brazylijskiego Instytutu Geografii i Statystyki (IBGE), liczba osób z pewnym stopniem ubytku słuchu w kraju przekracza 10 milionów. W obliczu tej rzeczywistości potrzeba społecznej integracji i efektywnej komunikacji poprzez Brazylijski Język Migowy (Libras) staje się coraz pilniejsza – podkreślają regionalni liderzy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, Agencja Rozwoju i Pomocy Adwentystycznej (ADRA) w Juazeiro, Bahia, od 2023 roku oferuje darmowy kurs Libras. Projekt już przeszkolił około 60 osób, promując integrację i interakcję z niesłyszącą społecznością w regionie.

Podczas gdy środowiska religijne są głównie nastawione na przyjmowanie i dostosowywanie swoich przestrzeni fizycznych by zagwarantować dostęp dla osób z niepełnosprawnością, głuchoniemi dalej stoją przed swoimi wyzwaniami. – Prawdziwy Kościół powinien być schronieniem dla każdego człowieka. Nie możemy pominąć nikogo – podkreślają organizatorzy kursów.

Darticléia Cavalcanti, studentka darmowego kursu ADRA, niedawno podzieliła się tym, co zmotywowało ją do udziału w projekcie. – Zdałam sobie sprawę, że w moim kościele istnieje potrzeba komunikacji z osobami niesłyszącymi. Mamy tam osoby, które uczęszczają na nasze nabożeństwa i są niesłyszące. Często nie wiedziałam, jak się z nimi komunikować. Kiedy zobaczyłam inicjatywę wprowadzenia praktyk zwiększających dostępność naszych nabożeństw, od razu się zainteresowałam się i chciałam wziąć w tym udział – podkreśliła Cavalcanti.

Lokalni liderzy kościoła wyjaśnili, że ci, którzy zapisują się na darmowy kurs Libras organizowany przez ADRA, dobrze rozumieją przesłanie z Księgi Objawienia, które wzywa do głoszenia ewangelii w sposób dostępny dla wszystkich, bez jakichkolwiek wykluczeń.

Instruktor kursu, Paulo José, wyraził swoje zadowolenie z motywacji swojej klasy i wyjaśnił motywację stojącą za inicjatywą. – Spotkania tutaj zawsze są bardzo przyjemnym doświadczeniem. W każdej lekcji podkreślamy znaczenie Brazylijskiego Języka Migowego dla tych, którzy go potrzebują – podkreśla Paulo Jose, instruktor kursu. – Każda osoba otrzymuje wsparcie a naszym obowiązkiem jest zbliżenie osób niesłyszących i niedosłyszących do Jezusa – dodaje.

José wyjaśnił, że sam Bóg potwierdza, iż przesłanie o zbawieniu musi dotrzeć do każdego języka. – Nie używam Libras tylko w swojej codziennej pracy. Staram się, aby ludzie mogli poznać miłość Jezusa do nas – zaznaczył Jose.

AAI

Źródło: ADRA oferuje darmowe kursy języka migowego – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Incydent w Kościele Adwentystów w Dijon

W niedzielę, 30 czerwca, podczas nabożeństwa gromadzącego około stu wiernych w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, doszło do aktu, który wywołał powszechne oburzenie.

7 LIPCA 2024 (NR 967) [edu.adventist.org | Opr. Daniel Kluska]

Około godziny 11:00, do budynku gdzie trwało ewangeliczne nabożeństwo wspólnoty, która wynajmuje od Kościoła Adwentystów salę, wszedł zamaskowany człowiek i rozpylił wśród zgromadzonych gaz łzawiący. Ten niespodziewany atak wywołał panikę i konsternację wśród uczestników. Dziewięć z nich zostało rannych.

Dotknięty kościół, będący członkiem Sojuszu Kościołów Chrześcijańskich i Misyjnych w Dijon, korzystał z gościnności wspólnoty adwentystycznej. Kościół Adwentystów często wspierał nie tylko programy społeczne, ale także współpracował z wieloma innymi kościołami.

Służby ratunkowe, w tym straż pożarna, zostały niezwłocznie wysłane na miejsce, aby udzielić pomocy poszkodowanym i zabezpieczyć teren. Lokalne władze natychmiast rozpoczęły śledztwo mające na celu zidentyfikowanie osoby lub osób odpowiedzialnych za ten atak.

Incydent wywołał silną reakcję Krajowej Rady Ewangelików we Francji (CNEF). Organizacja wyraziła solidarność z dotkniętą wspólnotą, podkreślając znaczenie wolności religijnej i stanowczo potępiając wszelkie formy przemocy skierowane przeciwko miejscom kultu i wiernym.

To wydarzenie rodzi ważne pytania dotyczące bezpieczeństwa miejsc kultu i konieczności promowania tolerancji religijnej. Przypomina również o znaczeniu czujności i wdrażania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Wspólnota adwentystyczna w Dijon, jako gospodarz tego zgromadzenia, również jest dotknięta tym incydentem. W nadchodzących dniach kluczowe będzie śledzenie postępów śledztwa i wsparcie dla ofiar tego ataku.

Kościół Adwentystów wyraża stanowcze potępienie wszelkich aktów przemocy wymierzonych w budynki religijne oraz osoby, które je odwiedzają. Kościół zapewnia o swoim wsparciu i modlitwach za ofiary tego nienawistnego aktu oraz wyraża głęboką solidarność z wspólnotami dotkniętymi przemocą.

AAI

Źródło: Incydent w Kościele Adwentystów w Dijon – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Uczeń przyjął chrzest podczas ceremonii ukończenia szkoły

Osiemnastoletni Amir J. Nuñez chciał przyjąć chrzest w otoczeniu swoich kolegów z klasy.

5 LIPCA 2024 (NR 966) [adventist.news | Opr. Daniel Kluska]

Od dwunastego roku życia Amir J. Nuñez uczęszczał do Akademii Adwentystycznej im. Dr. Dennisa Soto w Ponce, Puerto Rico. Sześć lat później, na kilka tygodni przed ukończeniem szkoły średniej w maju, jego nauczyciel wychowania fizycznego zapytał, czy Amir rozważał kiedyś oddanie swoje życia Chrystusowi i przyjęcie chrztu. Chłopak natychmiast odpowiedział twierdząco, mówiąc, że myślał o tym od dawna i poprosił, aby uroczystość miała miejsce podczas ceremonii ukończenia szkoły 23 maja 2024 roku.

– Amir chciał przyjąć chrzest w swoim ostatnim dniu jako uczeń naszej szkoły – powiedziała Eva González, dyrektorka szkoły, która oferuje swoim uczniom naukę od przedszkola do 12 klasy. Dodała, że po raz pierwszy chrzest odbył się podczas ceremonii ukończenia szkoły.

– Jego koledzy z klasy zostali poinstruowani, aby utworzyć szpaler honorowy, nie wiedząc dokładnie dlaczego miał dotyczyć. Byli kompletnie zaskoczeni widząc, jak Amir idzie w kierunku baptysterium wypełnionym wodą – powiedziała González. – To był piękny moment, gdy Amir był obejmowany przez swoich przyjaciół wychodząc z wody – dodała.

Amir studiował Biblię nie tylko podczas swoich sześciu lat w szkole, ale również poświęcał czas na samodzielne nauki przy wsparciu nauczycieli i szkolnego kapelana. Nauczyciele komentowali, że chłopak często był widziany z Biblią i wiele razy widzieli, jak gorliwie ją studiował.

– Widzieliśmy, że jego postawa zaczęła się zmieniać. Duchowe wartości pozytywnie wpłynęły na jego życie – powiedziała González. – Jego mama zauważyła oddanie Amira i gdy niespodziewanie poprosił o zgodę na chrzest, natychmiast się ucieszyła – dodaje.

– Dzięki pracy i zaangażowaniu naszych nauczycieli, wielu uczniów decyduje się w trakcie swoim nauki na pójście za Jezusem. Oczywiście nikogo, do niczego nie przymuszamy i każdy ma tutaj wolną rękę. Staramy się jednak przedstawić miłość Boga do człowieka najlepiej jak to możliwe. Duch Święty robi resztę – dodała González.

– Poprzez edukację adwentystyczną dążymy przecież do kształtowania w uczniach i studentach pozytywnych wartości, przekładających się na ich dalsze zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi – podkreśliła.

Założona w 1962 roku Akademia Adwentystyczna im. Dr. Dennisa Soto znajduje się w Ponce, na południu Puerto Rico. W minionym roku szkolnym miała 212 uczniów. Szkoła jest nadzorowana przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który prowadzi także 15 innych szkół podstawowych, średnich oraz uniwersytet.

AAI

Źródło: https://adwent.pl/uczen-przyja-chrzest-podczas-ceremonii-ukonczenia-szkoly/

Kościół Adwentystów we Włoszech świętuje 160-lecie

Rok 2024 jest szczególny dla adwentystów we Włoszech, ponieważ oznacza 160 lat obecności adwentyzmu w tym kraju.

3 LIPCA 2024 (NR 965) [adventist.news | Opr. Daniel Kluska]

W przygotowanym przez HopeMedia Italia filmie, prof. Tiziano Rimoldi z Adwentystycznego Wydziału Teologii we Florencji, podkreśla ważne miejsca i wydarzenia, które kształtowały Kościół przez ostatnie półtora wieku.

Pierwszym misjonarzem adwentystycznym w Europie był Michał Belina-Czechowski, który, przybywszy ze Stanów Zjednoczonych, rozpoczął głoszenie ewangelii w dolinach Waldensów w Piemoncie latem 1864 roku. Pod koniec roku Catherine Revel została pierwszą europejską Adwentystką. Z biegiem czasu powstały kolejne zbory a także instytucje adwentystyczne, jak na przykład Instytut „Villa Aurora” we Florencji. Celem Instytutu było przygotowywanie młodych ludzi do służby jako pastorzy i misjonarze.

Film podkreśla także drogę Adwentystów do wolności religijnej, która osiągnęła kulminację w porozumieniu z państwem włoskim (1986), zatwierdzonym ustawą z 22 listopada 1988 r., nr 516. Ustawa ta, która w zeszłym roku obchodziła swoje trzydziestopięciolecie, reguluje stosunki między Republiką Włoską a Kościołem Adwentystów.

– Dzięki wsparciu ogólnoświatowego Kościoła, poświęceniu ludzi i Bożemu błogosławieństwu to, co wydawało się niemożliwe 160 lat temu, dzisiaj jest rzeczywistością – zaznacza Rimoldi na końcu dokumentu. – Ale ta historia trwa, a my jesteśmy tymi, którzy piszą jej kolejne strony – dodaje.

– Słowa Ellen G. White [współzałożycielki Kościoła Adwentystów] napisane podczas refleksji nad misją we Włoszech w jej dzienniku w 1886 roku, wciąż brzmią dziś donośnym echem nadziei: ‘Będziemy pracować, będziemy się modlić i będziemy wierzyć – dodaje profesor.

AAI

Źródło: https://adwent.pl/kosciol-adwentystow-we-wloszech-swietuje-160-lecie/

Konferencja w Nowej Zelandii inspiruje w kierunku innowacji

Ponad 200 osób zgromadziło się w Auckland w Nowej Zelandii, aby omówić innowacyjne sposoby wykorzystania technologii do szerzenia ewangelii i budowania społeczności w Kościele. Wszystko odbyło się w ramach konferencji „Digital Discipleship Conference”, która odbyła się w dniach 21-23 czerwca.

1 LIPCA 2024 (NR 964) [adventistreview.org | Opr. Daniel Kluska]

Zorganizowana przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Nowej Zelandii, przy wsparciu Wydziału Południowego Pacyfiku, spotkanie odbyło się pod tytułem „Co masz w swojej ręce?” — nawiązując do pytania Boga do Mojżesza o laskę, którą trzymał. Konferencja zachęcała uczestników do wykorzystania dostępnych narzędzi w ewangelizacji cyfrowej i uczniostwie.

Samuel Neves, zastępca dyrektora ds. komunikacji Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów zauważył, że ideą konferencji było zachęcenie liderów do zaprzestania oczekiwania na lepsze okoliczności i narzędzia, aby realizować misję.

– Co masz w swojej ręce? Czy to telefon, stary komputer, a może kawałek papieru? Wykorzystaj to. Misja należy do Boga, nie do nas. Mamy być Jego narzędziami. Działaj – powiedział Neves. – Potrzebujemy najlepszej metodologii, jaką możemy opracować, ale nasze metody są dla misji tym, czym nasze uczynki dla zbawienia — nie mają mocy by zbawić. Bóg używa dostępnych metod, a my musimy korzystać z nich w najlepszy, możliwy sposób – dodał.

Warsztaty i prezentacje obejmowały m.in.: wykorzystanie nowych technologii, poprawa komunikacji w kościele i obecności adwentystów online, planowanie stron internetowych, produkcja wideo, wykorzystanie sztucznej inteligencji, strategie rozwoju na Instagramie oraz podcasting.

W wydarzeniu uczestniczyli eksperci w dziedzinie mediów chrześcijańskich z różnych obszarów. – Mówcy postawili uczestnikom wysokie wymagania, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą, pokazując, co jest możliwe w dzisiejszych czasach przy wykorzystaniu mediów – podkreśliła Kirsten Øster Lundqvist, pastorka z Wellington.

Aby zapewnić ciągłe wsparcie w służbie online, organizatorzy konferencji uruchomili inicjatywę Digital Discipleship Journey. Ta inicjatywa ma na celu zapewnienie ciągłego mentoringu i odpowiednich zasobów dla osób i kościołów zaangażowanych w skuteczne działanie w przestrzeni cyfrowej.

– Konferencja z pewnością pozwoliła podkreślić znaczenie rozwijania swoich umiejętności a także konieczność wykorzystywania swoich darów do służby w świecie cyfrowym. Teraz program Digital Discipleship Journey będzie pozwalał podtrzymywać dynamikę zapoczątkowaną przez konferencję i dalej wzmacniać cyfrowych uczniów Chrystusa – powiedział organizator konferencji Victor Kulakov.

Według Nevesa, szkolenie członków kościoła i liderów w dziedzinie ewangelizacji cyfrowej jest kluczowe dla dalszej realizacji misji kościoła. – Powołanie Kościoła Adwentystów polega na dzieleniu się wieczną ewangelią. To jest komunikacja. Jeśli mamy wypełnić naszą misję, musimy komunikować Dobrą Nowinę. W rzeczywistości powinniśmy być najlepszymi „komunikatorami” na świecie, zdolnymi wyjaśniać, dzielić się i wzywać ludzi do doświadczenia z Bogiem – zaznaczył Neves.

AAI

Źródło: https://adwent.pl/konferencja-w-nowej-zelandii-inspiruje-w-kierunku-innowacji/

Hope Media Europe obchodzi 60-lecie „Biblioteki Audio”

Hope Audio Library, zainicjowana w latach 50. XX wieku przez pastorów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Niemczech, obchodziła swoje 60-lecie 22 czerwca 2024 r.

27 CZERWCA 2024 (NR 963) [adventist.news | Opr. Daniel Kluska]

Biblioteka, która zaczęła się od nagrywania tekstów kazań na taśmy, szybko rozszerzyła swoje zasoby i zasięg, oferując wykłady przez telefon oraz warsztaty e na Uniwersytecie Teologicznym we Friedensau. Początki Biblioteki Audio sięgają lat 50. XX wieku, kiedy pastorzy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Niemczech zauważyli, że niewidomi i niedowidzący członkowie kościoła nie mieli dostępu do literatury chrześcijańskiej. W odpowiedzi na te potrzeby, zaczęto nagrywać teksty na taśmy magnetofonowe, które były wysyłane do odbiorców. Projekt szybko zyskał popularność, sięgając poza granice Kościoła Adwentystów.

Biblioteka Audio rozszerzyła swoją działalność, organizując wykłady i seminaria przez telefon oraz od 1981 roku warsztaty przygotowawcze na Uniwersytecie Teologicznym Friedensau, które miały na celu przygotowanie niewidomych i niedowidzących do codziennego życia. Uczestnicy tych warsztatów, w tym osoby widzące, uczą się, jak mogą wspierać niewidomych i niedowidzących.

Od 1988 roku Biblioteka Audio w Darmstadt oferuje regularne aktywności rekreacyjne w różnych lokalizacjach oraz organizuje spotkania regionalne, które pozwalają zespołowi budować osobiste relacje z wieloma słuchaczami. Nośniki dźwięku ewoluowały z czasem – taśmy magnetofonowe zostały zastąpione kasetami, płytami CD w formacie DAISY, kartami SD oraz pamięciami USB, co umożliwia słuchanie obszernej literatury i czasopism za pomocą różnych mediów.

Celem Biblioteki Audio Hope jest towarzyszenie niewidomym i niedowidzącym w ich relacji z Bogiem, wzmacnianie ich wiary oraz przekazywanie nadziei płynącej z ewangelii. Pomimo zmieniających się czasów i technologii, misja pozostaje niezmienna: zapewnienie dostępu do literatury chrześcijańskiej dla wszystkich, którzy tego potrzebują.

AAI

Źródło: https://adwent.pl/hope-media-europe-obchodzi-60-lecie-biblioteki-audio/

Kongres nauczycieli adwentystycznych w Ukrainie

Od 17 do 20 czerwca 2024 r. w Buczy na Ukrainie, odbył się kongres nauczycieli adwentystycznych pod hasłem „Edukacja dla Misji. Ratujmy Dzieci dla Wieczności”.

26 CZERWCA 2024 (NR 962) [adventist.news | Opr. Daniel Kluska]

Wydarzenie zgromadziło 240 uczestników, w tym nauczycieli, edukatorów i liderów Kościoła Adwentystów, takich jak Dr. Lisa Beardsley-Hardy, dyrektor Departamentu Edukacji przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Głównym celem kongresu było podkreślenie roli edukacji w misji Kościoła, szczególnie w ratowaniu dzieci poprzez holistyczne podejście do kształcenie – zarówno akademickie, jak i duchowe. Dyskusje i prezentacje skupiały się na kilku zagadnieniach:

  • Integracji wiary z procesem nauczania
  • Wpływie mediów społecznościowych na rozwój dzieci
  • Sposobach wsparcia duchowego dla uczniów
  • Znaczeniu osobistego przykładu nauczycieli w życiu codziennym
  • Współpracy z ADRA Ukraina w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom dotkniętym konfliktami

Dr. Beardsley-Hardy podkreśliła, jak ważne jest, aby nauczyciele byli wzorem do naśladowania, demonstrując, jak wiara może wpływać na każdy aspekt życia. Warsztaty zorganizowane w ramach kongresu umożliwiły uczestnikom wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie przekazywania wartości chrześcijańskich przez edukację.

Podczas kongresu omawiano również sposoby współpracy z ADRA Ukraina, aby lepiej pomagać dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji. Uczestnicy dzielili się swoimi historiami sukcesu oraz wyzwaniami, z którymi muszą się zmierzyć w swojej codziennej pracy edukacyjnej.

Kongres zakończył się wezwaniem do kontynuacji pracy na rzecz duchowego i edukacyjnego rozwoju młodego pokolenia, podkreślając, że nauczyciele mają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych liderów i członków społeczności adwentystycznej.


AAI

Źródło: https://adwent.pl/kongres-nauczycieli-adwentystycznych-w-ukrainie/

Adwentyści w Stanach Zjednoczonych o wolności religijnej

Spotkanie w formie uroczystej kolacji było zorganizowane i prowadzone przez Sekretariat Spraw Publicznych Wolności Religijnej (PARL) Wydziału Północnoamerykańskiego (NAD) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Liberty Magazine. Była to pierwsza taka kolacja od 2019 roku. Wydarzenie odbyło się 30 kwietnia w Dirksen Senate Office Building na Kapitolu, a głównym mówcą była senator Susan M. Collins.

24 CZERWCA 2024 (NR 961) [adventist.news | Opr. Daniel Kluska]

Spotkanie było okazją do świętowania praw człowieka do wolności religii i własnych przekonań. Wydarzenie zgromadziło blisko 100 zwolenników wolności religijnej, urzędników państwowych, naukowców, przywódców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, studentów Washington Adventist University a także innych gości

Orlan Johnson, dyrektor NAD ds. publicznych i wolności religijnej (PARL), rozpoczął spotkanie od krótkiej refleksji na temat liderów społecznych, którzy poświęcili swoje życie, aby bronić praw innych ludzi. –  Niesprawiedliwość dla jednego jest nadal niesprawiedliwością dla wszystkich – zaznaczył w trakcie swojego wystąpienia, parafrazując Martina Luthera Kinga Jr.

Senator Stanów Zjednoczonych Susan M. Collins była głównym mówcą podczas 18. dorocznej kolacji NAD poświęconej wolności religijnej, która odbyła się 30 kwietnia 2024 r. w Dirksen Senate Office Building. Zdjęcie: Art Brondo

Senator Collins, reprezentantka stanu Maine, jest pierwszą republikańską kobietą, która wygrała piątą kadencję w Kongresie. Melissa Reid, zastępca dyrektora NAD PARL, podkreśliła osiągnięcia Collins, w tym „przywództwo w zapewnieniu włączenia istotnych przepisów dotyczących wolności religijnej do ustawy o poszanowaniu małżeństwa (RMA) z 2022 r.”. Ustawa RMA, przyjęta w listopadzie 2022 r., zapewnia federalne i stanowe uznanie małżeństw osób tej samej płci i małżeństw międzyrasowych. RMA zawiera przepisy dotyczące krytycznych kwestii wolności religijnej, chroniąc kościoły przed obowiązkiem ułatwiania małżeństw osób tej samej płci oraz zapobiegając odwetowi na organizacjach religijnych za ich poglądy na temat małżeństwa.

Todd McFarland, zastępca radcy prawnego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, otrzymał nagrodę za swoje wysiłki na rzecz wolności religijnej od Orlana Johnsona, dyrektora NAD PARL. Zdjęcie: Art Brondo

Podczas kolacji wręczono nagrody dla osób zasłużonych w dziedzinie wolności religijnej. Prawnicy Alan J. Reinach i Todd R. McFarland otrzymali nagrody za swoje działania na rzecz Geralda Groffa, pracownika USPS, który walczył o swoje prawo do przestrzegania szabatu. Shirley V. Hoogstra, przewodnicząca Rady Chrześcijańskich Kolegiów i Uniwersytetów (CCCU), została uhonorowana za jej zaangażowanie w ochronę praw wolności religijnej instytucji działających w ramach związków wyznaniowych.

Wieczór zakończył się podkreśleniem znaczenia współpracy między różnymi grupami religijnymi. Calvin Watkins, Wice-przewodniczący NAD, potwierdził zaangażowanie Kościoła Adwentystów w walkę o wolność religijną.

AAI

Źródło: https://adwent.pl/adwentysci-w-stanach-zjednoczonych-o-wolnosci-religijnej/

Ponad 30 tys. adwentystów na kongresie wydziałowym

Kongres Wydziału Południowej Azji i Pacyfiku (SSD) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zakończył się 15 czerwca na Mountain View College (MVC) w Walencji na Filipinach. Wydarzenie zgromadziło ponad 30,000 uczestników z różnych części Filipin i innych krajów SSD.

20 CZERWCA 2024 (NR 960) [adventistreview.org | Opr. Daniel Kluska]

Podczas relacji z wydarzenia na żywo, w sobotnie popołudnie, Rudi Hartono Situmorang, sekretarz SSD, podzielił się swoimi wrażeniami na temat spotkania. – Nigdy nie widziałem kongresu z ponad 30 tys. delegatów. Wyjątkowe wrażenie zrobił na mnie entuzjazm ludzi, którzy przychodzili do Boga – powiedział. – Dziś nasze nabożeństwo rozpoczęło się o czwartej rano, a kościół był pełen ludzi; ich zaangażowanie głęboko mnie poruszyło – dodał.

Skrupulatnie zaplanowane codzienne i nocne harmonogramy spotkania, utrzymywały zaangażowanie uczestników przez cały czas trwania wydarzenia. Sekretarz Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów, Erton Köhler, zakończył kongres przesłaniem osobistego zobowiązania. Köhler podkreślił zbawcze dzieło Chrystusa na Golgocie i pewność zbawienia. Następnie zachęcał wszystkich do wytrwania w wierze i wytrwałości w służbie dla drugiego człowieka.

Delegaci maszerują po terenach MVC, udając się na ostatnie sesje Kongresu Wydziału Południowej Azji i Pacyfiku Kościoła Adwentystycznego. [Zdjęcie dzięki uprzejmości Joesamela Tadlasa, MVC Media Center]

W trakcie spotkania chrzest przyjęło ponad 400. – Moje serce jest przepełnione radością, widząc te cenne serca. Modlimy się, aby Ci ludzie mogli nadal służyły Chrystusowi, aż do czasu, kiedy ponownie do nas wróci – komentował Elvin Salarda, sekretarz Kościoła Adwentystów na Filipinach i główny organizator chrztu.

Andrew, jeden z nowo ochrzczonych członków kościoła, podzielił się swoim doświadczeniem. Wspominał, że jemu podjęcie decyzji o chrzcie zajęło trzy lata. – Pracowałem jako marynarz. Wahałem się, aby przyjąć prawdę, ale doświadczenie, jakie miałem na tym kongresie, pomogło mi w końcu przyjąć Prawdę wraz z moim synem. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem częścią Bożej rodziny – powiedział Andrew.

Swoim doświadczeniem podzieliła się także Amy Redula. – Podróż z Luzonu do MVC była wyzwaniem, ale podnoszące na duchu przesłania, muzyka i społeczność mocno mnie ubogaciło. Zmęczenie podróżą nawet nie przeszło mi przez myśl – powiedziała.

AAI

Źródło: https://adwent.pl/ponad-30-tys-adwentystow-na-kongresie-wydzialowym/