Dzień Rodziny Chrześcijańskiej – program dzieci – maj 2017

Dzień 27 maja był Dniem Rodziny Chrześcijańskiej. Z tej okazji dzieci przygotowały program dla rodziców i dziadków.

Rodzice są wzorem dla dzieci. Bez względu na to, czy tego chcą, czy nie, rodzice stanowią wzorzec dla swoich dzieci.

W Księdze Powtórzonego Prawa 6, 4-9, czytamy:

“Słuchaj, Izraelu! Jahwe, nasz Bóg, jest jedynym Bogiem. Będziesz miłował Jahwe, Boga twego, z całego twojego serca, z całej twojej duszy i ze wszystkich sił twoich, a przykazania, które ci dziś daję, niech będą w twoim sercu. Będziesz je przekazywał twoim dzieciom, będziesz o nich mówił zarówno przebywając w domu, jak i w czasie podróży, kładąc się spać i ze snu powstając. Przywiążesz je sobie do ręki, żeby ci były znakiem, umieścisz je na swoim czole, między oczyma. Wypiszesz je również na odrzwiach swego domu i na bramach. ” Pwt 6, 4-9

Ten słynny fragment ze Starego Testamentu jest wyraźnym świadectwem suwerenności Boga, oraz przedstawia Boży nakaz, którego nie wolno zapominać. Życie zgodne z tym nakazem to lojalne oddanie się Bogu i deklaracja naszej wiary. Wersety te ukazują rodzicom wagę przekazywania świętego, Bożego dziedzictwa z pokolenia w pokolenie, oraz podkreślają znaczenie posłuszeństwa Bożym nakazom.

Bycie „wzorcem” dla dzieci stanowi wyzwanie. Jak więc odnieść sukces jako wzorzec?

Warto zastosować kilka punktów:

1. Rodzice powinni naśladować swój wzorzec (1 Kor 11,1, 2 Kor 3,18)
2. Aby matki i ojcowie mogli być wzorcem dla dzieci, muszą posiadać jasną wizję tego, co chcą, aby dzieci w nich widziały
3. Rodzice, jako wzorce, powinni żyć w taki sposób, aby ewangelia była dla dzieci atrakcyjna.
4. Rodzice, jako wzorce, chętnie zachowują Boże przykazania. (Ps 19,7-8)
5. Rodzice, jako wzorce, przekazują radość ewangelii.
6. Rodzice, jako wzorce, są doskonałymi świadkami Bożej miłości. (Bóg kocha swoje dzieci – Ps 37,25)
7. Rodzice, jako wzorce, są wdzięczni Bogu za błogosławieństwa od Niego otrzymane. (1 Tes 5,18)
8. Rodzice, jako wzorce, z przekonaniem odzwierciedlają charakter Chrystusa.
9. Rodzice, jako wzorce, codziennie wzrastają. (Flp 3,12-14)
10. Rodzice, jako wzorce, pracują nad rozwojem swojego charakteru oraz charakteru swoich dzieci.
11. Rodzice, jako wzorce, żyją tak, jak nauczają.
12. Rodzice, jako wzorce, proszą o przebaczenie, kiedy popełnią błąd.

Dwa modele, na których mogą wzorować się rodzice.

1. Chrystus. Rodzice powinni stawiać sobie za wzór Jezusa Chrystusa. Powinni kochać swoje dzieci miłością bezwarunkową.

2. Ogrodnik. Tak pisze o Nim Ellen G. White:
„Rodzice, w wychowaniu dzieci studiujcie lekcje, jakie Bóg daje wam w naturze. Gdybyście mieli wychować goździka, różę, czy lilię, jak byście to zrobili? Zapytajcie ogrodnika w jaki sposób sprawia, że każda gałąź i każdy listek tak pięknie rośnie i nabiera symetrii oraz wdzięku. Odpowie wam, że to nie za sprawą szorstkiego dotyku, czy brutalnego przymuszania, ponieważ tak jedynie złamałby delikatne pączki. To dzięki trosce, wielokrotnie okazywanej. Nawilżył ziemię i ochraniał rośliny przed palącymi promieniami słońca, a Bóg sprawił, że rośliny zakwitły i pięknie wyrosły.
W wychowaniu dzieci zastosuj metodę ogrodnika. Poprzez łagodny dotyk, miłosierną służbę, kształtuj ich charakter na wzór charakteru Chrystusa.” Ellen G. White, Jak wychować dziecko? str. 36.3

Rodzice, jako dobry wzorzec, zawsze będą stawiać Chrystusa za swój wzór i źródło inspiracji. Jest dla niech oczywistym, że to oni pełnią rolę Ogrodnika.