Znać Boga – Samuel Braga

Jaki masz obraz Boga? Czy ten obraz pomaga ci kochać Go i ufać Mu bezgranicznie? A może ten obraz jest mocno zniekształcony ? Podczas trzech spotkań, jakie miały miejsce 25,26 i 27 września, Samuel Braga wraz z tłumaczem Zygmuntem Ostrowskim przypominali nam jaki naprawdę jest obraz Boga, Boga Starego i Nowego Testamentu. Przed każdym spotkaniem wystąpił Mario Jarib Diaz Ochoa, wielbiąc Boga swym niezwykłym głosem. Mimo, że były to tylko trzy spotkania, wystarczyły aby na nowo zachęcić nas do studiowania Słowa Bożego i odnajdywania w nim właściwego obrazu naszego Stwórcy.

Nagrania audio:
Spotkanie 1 [MP3, pobierz]
Spotkanie 2 [MP3, pobierz]
Spotkanie 3 [MP3, pobierz]

Nagrania wideo:
“Znać Boga” – spotkanie 1 [YouTube]
“Znać Boga” – spotkanie 2 [YouTube]
“Znać Boga” – spotkanie 3 [YouTube]

 fotoreportaż