Uroczystość Pamiątki Wieczerzy Pańskiej [23.03.2024]

W tym dniu, podczas nabożeństwa sobotniego, będzie miała miejsce szczególna uroczystość – Pamiątka Wieczerzy Pańskiej. Jeśli pragniesz uczestniczyć w tej uroczystości wraz z nami, zapraszamy do naszego zboru 23 marca 2024. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie częścią nabożeństwa sobotniego, które rozpocznie się o godz. 9.30. Pierwszą częścią tej uroczystości będzie umywanie nóg a kolejną przyjęcie symboli ciała i krwi Chrystusa pod postacią chleba (niekwaszonego) i wina (soku winogronowego).

Przygotowanie do Pamiątki Wieczerzy Pańskiej…
Przyjęcie symbolu ciała…
Umywanie nóg…

Wieczerza Pańska jako wyznanie wiary w Jezusa jest uczestnictwem w symbolach ciała i krwi Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. W tym przeżyciu religijnym zgromadzonych współwyznawców Chrystus jest obecny aby spotkać się ze swym ludem i wzmocnić go.

Uczestnicząc w owym obrzędzie, radośnie zwiastujemy śmierć Pańską aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Przygotowanie się do Wieczerzy polega na dokonaniu rachunku sumienia, skrusze wyznaniu grzechów. Mistrz ustanowił obrządek umywania nóg na znak powtórnego oczyszczenia się, a równocześnie jako wyraz gotowości służenia bliźniemu na wzór uniżenia się Chrystusa oraz w tym celu, aby pojednać nasze serca w miłości braterskiej.

Uczestniczenie w tym obrządku jest dostępne wszystkim wierzącym chrześcijanom.

W Słowie Bożym czytamy:

“Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać moje nogi? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem  dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich! Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go ma wydać; dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem. “

Ew. Jana 13,4-15 Biblia Warszawska

“A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego.”

Ew. Mateusza 26,26-29