Szczepionki na COVID-19. Odniesienie się do wątpliwości i słowo rady

Poniżej publikujemy materiał z 18 grudnia 2020 roku przygotowany przez Sekretariat Zdrowia Generalnej Konferencji, Instytut Badań Biblijnych Generalnej Konferencji oraz Szkołę Farmacji i Szkołę Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Loma Linda. 

Adwentyści dnia siódmego oczekują powtórnego przyjścia Chrystusa jako wielkiej kulminacji dziejów kładącej kres wszelkim chorobom, cierpieniu i śmierci. Otrzymaliśmy także adwentystyczne przesłanie zdrowia zawarte w pismach Ellen G. White i rozwijane na ich podstawie, podsumowujące zdrowy styl życia w praktycznych i całościowych sposobach postępowania.

Popieramy wszystkie te praktyki w celu zachowania zdrowego systemu odpornościowego, który jest niezbędny zwłaszcza w czasie pandemii. Ellen G. White była nie tylko natchnioną przekazicielką informacji na temat zdrowia wyprzedzających znacznie jej czasy, ale także wzorem praktycznej profilaktyki w obliczu śmiertelnej choroby jej czasów – ospy, przy czym sama przyjęła szczepionkę, podobnie jak jej bliscy1. Obecnie ospa została pokonana na całym świecie.

Mamy nadzieję, że ten artykuł odpowie na pytania, złagodzi obawy i rozwieje pewne szerzące się mity i pogłoski, przynosząc spokój członkom naszego Kościoła, aby mogli podejmować decyzje dotyczące ich zdrowia pod kierownictwem osób, pod których opieką zdrowotną pozostają.

Cały artykuł przeczytasz tutaj: https://adwent.pl/szczepionki-na-covid-19-odniesienie-sie-do-watpliwosci-i-slowo-rady/