Pastor Jacek Matter przechodzi na emeryturę

Pastor Jacek Matter pełnił funkcję seniora okręgu bielsko-cieszyńskiego oraz przez około 3 lata sprawował opiekę duchową nad zborami w tym okręgu, w tym nad zborem w Skoczowie. W związku z przejściem na emeryturę Pastor Jacek zakończył swoją służbę w tym okręgu. W dniu dzisiejszym (30.12.2017) podziękowaliśmy pastorowi Jackowi i jego żonie Annie za  ich wkład w nasz zbór, zaangażowanie i troskę jaką nam okazali. Od grudnia 2017 roku opiekę nad naszym zborem sprawuje pastor Adam Ples.