4 kwietnia – dzień postu i modlitwy

Drodzy współpracownicy w służbie Bożej.
Pragnę zaprosić Was w najbliższą sobotę (4 kwietnia) do udziału we wspólnych modlitwach i poście w intencji powstrzymania epidemii. Jednocześnie chcemy prosić naszego Ojca Niebieskiego o szczególną ochronę, wzmocnienie i pocieszenie swoich dzieci. Wg. słów z Ps. 56,23: „ Zrzuć swoją troskę na Pana, On cię podtrzyma, nigdy nie pozwoli, by upadł sprawiedliwy.” Jako pasterze i duchowi liderzy, powinniśmy okazywać szczególną troskę o Boże dzieci, które zostały nam powierzone. Może teraz jest najlepszy moment, gdy powinniśmy w sposób niezwykle gorliwy, wstawiać się do Naszego Boga za naszymi wyznawcami, braćmi, siostrami, młodzieżą i dziećmi. Oczywiście mamy najlepszego pośrednika Pana Jezusa, który jest naszym Obrońcą. Jednak pamiętamy z historii Izraela, gdy wędrował do ziemi Obiecanej, że w niezwykle trudnej sytuacji Mojżesz wstawiał się za nimi i Pan Bóg odpowiadał na te modlitwy. Jestem przekonany, że Pan Bóg pragnie widzieć duchowych opiekunów swoich dzieci, którzy w modlitwach, prośbach wołają za nimi.

Brat Ted Wilson, przewodniczący Generalnej Konferencji, wyszedł z propozycją wspólnych modlitw i postu. W swoim wystąpieniu powiedział, że jest przekonany, że żyjemy w niezwykle poważnym momencie historii świata. To jeszcze nie jest koniec, ale to wstęp do jej zakończenia.

Do naszych intencji modlitewnych dołączmy tych, którzy poświęcają się i narażają swoje życie ratując i pomagając drugim. W szczególności są to pracownicy służby zdrowia. Jeśli uznacie za właściwe, to również zaproście wyznawców z waszych zborów do uczestniczenia w poście i modlitwie w najbliższą sobotę. Dziękuje za waszą służbę i poświęcenie w tym niezwykle trudnym czasie. Niech łaskawy Bóg obdarzy Was szczególną ochroną i pokojem.

Wasz brat w Chrystusie Ryszard Jankowski