Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.12 – Modlitwa o uzdrowienie

Pomoc medyczne rozpoczęły się tutaj w 1959 r., kiedy misjonarze założyli niewielką klinikę. Gdy ludzie zaczęli polegać na pomocy medycznej misjonarzy adwentystycznych, klinika rozszerzyła się, i stała się szanowanym szpitalem w regionie.


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.