Nabożeństwa Sobotnie

Nabożeństwa sobotnie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego

Nabożeństwa sobotnie są najważniejszymi ze wszystkich nabożeństw zboru. Tutaj zbierają się co tydzień wyznawcy, aby słuchać Słowa Bożego, wspólnie się modlić oraz uwielbiać Boga w duchu chwały i dziękczynienia. Nabożeństwa cechuje wzniosłość i prostota. Dzięki nim wyznawcy nabierają nowych sił, do prowadzenia codziennej walki duchowej oraz pełnienia woli Bożej, do czego został powołany każdy chrześcijanin.

Pierwsza część nabożeństwa – szkoła sobotnia
Nabożeństwo rozpoczyna się o godzinie 9:30 pieśnią, psalmem i modlitwą. Potem nadchodzi czas na szkołę sobotnią, która przeprowadzana jest w klasach – tzn. grupach, gdzie systematycznie studiowane jest Słowo Bożego, na podstawie kwartalników (lekcji biblijnych). W każdej klasie znajduje się nauczyciel, który prowadzi rozmowę w grupie. Każdy ma możliwość wyrażenia swoich przemyśleń związanych ze studiowanym tematem. W szkole sobotniej uczestniczą wszyscy zgromadzeni na nabożeństwie, również goście jeśli mają takie pragnienie. Czasami lekcja przeprowadzana jest w jednej klasie, tzn. prowadzi ją jedna osoba. Po zakończeniu studium Słowa Bożego, nadchodzi czas na apel ewangelizacyjny. Jest to czas na zachęcenie przez prowadzącego do głoszenia Ewangelii. Przedstawiane są różne sposoby, dla wykorzystania posiadanych darów, jak wyrażone to zostało w przypowieści o talentach (Mat. 25,13-30). Jest to także czas dzielenia się doświadczeniami z Bogiem i bliźnimi, dla zbudowania wiary w Jego obecność i prowadzenie, w naszym życiu. Podczas nabożeństwa zbierane są dary na cele ewangelizacyjne i na cele miejscowego zboru. Pierwszą część nabożeństwa kończy wspólna pieśń i modlitwa, po czym następuje krótka przerwa.

Dzieci najmłodsze
W czasie trwania pierwszej części nabożeństwa najmłodsze dzieci spotykają się w salce katechetycznej, gdzie pod opieką nauczycielki rozpoczynają religię, na którą składa się : krótkie omówienie tematu, śpiew, zajęcia manualne, zabawy ruchowe. Podczas tych zajęć dzieci rozwijają swoją pamięć, myślenie, kształtują swoje zdolności manualne poprzez rysowanie, wycinanie, klejenie.

Dzieci starsze
Starsze dzieci również spotykają się w osobnej salce katechetycznej. Studiują tam Słowo Boże z opracowanych dla nich lekcji biblijnych. Dzieci są pod opieką nauczycielki, która pomaga im zrozumieć lekcje i wyjaśnia trudniejsze zagadnienia. Aby uatrakcyjnić zajęcia prowadząca wykorzystuje krzyżówki, rebusy, szarady. Czasami dzieci śpiewają pieśni przy akompaniamencie gitary.

Druga część nabożeństwa – kazanie
Rozpoczyna się po krótkiej przerwie pieśnią i modlitwą. Zazwyczaj kazanie zaczyna się opowiadaniem skierowanym do dzieci. Opowiadanie zwykle kończy się morałem. Następnie wygłoszone jest kazanie Słowa Bożego do zgromadzonych osób. Całe nabożeństwo kończy się pieśnią, wspólną modlitwą, hymnem uwielbienia Boga, oraz cichą, osobistą modlitwą.  Czasami nabożeństwo urozmaicone jest występem dzieci, poezją, lub pieśnią solową, zespołową albo chóralną.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWO W KAŻDĄ SOBOTĘ NA GODZINĘ 9:30, KAŻDEGO KTO PRAGNIE WRAZ Z NAMI WIELBIĆ BOGA I STUDIOWAĆ JEGO SŁOWO.