Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.9 – Znajomi z telefonu

Odwiedźmy Tokio z Dougiem Vennem, aby zobaczyć, jakim narzędziem są telefony w docieraniu do serc samotnych ludzi, w największym mieście świata!


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 9

DARY WDZIĘCZNOŚCI

 „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16)

Przeczytaj: Mt 6,19-21; Ef 2,8; 1 P 4,10; Łk 7,37-47; 2 Kor 8,8-15; 9,6-7

Nasz Bóg jest ofiarnym Bogiem. Ta wielka prawda jest najlepiej widoczna w ofierze Jezusa. „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16). „Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łk 11,13).

Bóg nieustannie rozdaje dary, ponieważ taki jest Jego charakter. Tak więc i my, skoro pragniemy Go naśladować, powinniśmy być ofiarni. Trudno sobie wyobrazić większą sprzeczność samą w sobie niż samolubny chrześcijanin. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 9

Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.8 – Ryż i fasolki

Nauczyciel dał Kermytowi i jego kolegom z klasy interesujące zadanie. Nauczyciel poprosił ich, aby znaleźli kogoś w potrzebie, a następnie pomogli tej osobie uzyskać coś znaczącego. Wynik był niesamowity!


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 8

ODDZIAŁYWANIE DZIESIĘCINY

„Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy ewangelię zwiastują, z ewangelii żyli” (1 Kor 9,13-14).

Przeczytaj: Mk 16,15; 1 P 3,8-9; 1 Kor 9,14; Rz 3,19-24

Jak zauważyliśmy to w ubiegłym tygodniu, oddawanie dziesięciny jest ważnym wyrazem wiary. Jest jednym ze sposobów ukazania czy wypróbowania prawdziwości naszego wyznania wiary. „Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli” (2 Kor 13,5). Pierwsze biblijne nawiązanie do dziesięciny to oddanie jej przez Abrahama Melchisedekowi (zob. Rdz 14,18-20; Hbr 7,4). Lewici także otrzymywali dziesięcinę, służąc w świątyni (zob. 2 Krn 31,4-10). Dzisiaj dziesięcina służy utrzymaniu pracowników ewangelii. Właściwie rozumiana służy także jako duchowa miara naszej więzi z Bogiem. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 8

Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.7 – Część Potężnego Ruchu

Całkowite zaangażowanie w misję może być częścią kogokolwiek i gdziekolwiek. Dołącz do nas podczas wizyty w Maryland w USA, aby obejrzeć jeden z takich przykładów.


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.