Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 8 [25.05]

WYCHOWANIE DZIECI

„Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona” (Ps 127,3).

Przeczytaj: Rdz 18,11; Jr 31,25; Mt 11,28; Ps 127,1-5; Prz 22,6; 1 Sm 3,10-14; Flp 3,13.

Narodziny dziecka wydają się nam czymś tak zwyczajnym i normalnym, iż rzadko zastanawiamy się nad tym, jakim są cudem. Wyobraź sobie, co musiała czuć Ewa, trzymając po raz pierwszy w ramionach małego Kaina. Pomyśl o zmianach, jakich doświadczała w swoim organizmie podczas ciąży, bólach porodowych, a potem widoku niemowlęcia podobnego do niej i do Adama, a przy tym tak bezradnego i bezbronnego. Jakimże doświadczeniem musiało być dla Sary urodzenie Izaaka w wieku ponad dziewięćdziesięciu lat! To wydarzenie rozeszło się szerokim echem w całym regionie. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 8 [25.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 7 [18.05]

KLUCZE DO RODZINNEJ JEDNOŚCI

„„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” (J 17,21).

Przeczytaj: Rdz 33,12-14; Rt 1,16-18; J 17,21-26; Ga 3,28; Ef 2,11-22; 5,21-6,9

Życie rodzinne przypada na różne okresy w życiu różnych osób. Dla matki i ojca pojawienie się dzieci w rodzinie oznacza wielką zmianę, która wpłynie na resztę ich małżeńskiego życia. Dla dzieci oczywiście przyjście na świat jest także wielką zmianą. Dzieci, przeszedłszy przez różne etapy życia, opuszczą dom rodzinny, założą nowe rodziny i będą miały swoje dzieci. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 7 [18.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 6 [11.05]

KRÓLEWSKA PIEŚŃ MIŁOSNA

„Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana” (Pnp 8,6).

Przeczytaj: Pnp 1,1-8,14; Rdz 2,7; 1 Kor 7,3-5; J 17,3; 1 J 1,9; Rz 1,24-27; Ga 5,24.

Wśród różnych etapów życia jednym z najważniejszych jest zawarcie małżeństwa. Oczywiście nie wszyscy wstępują w związek małżeński, ale tym, którzy podejmują tę decyzję, małżeństwo niesie szczególne wyzwania i szczególne błogosławieństwa. Jednym z tych błogosławieństw jest wspaniały dar seksualności. Dar ten jest mocnym wyrazem miłości, jeśli jest przyjmowany we właściwym czasie i we właściwym miejscu.

Wbrew popularnym poglądom Biblia nie wypowiada się przeciwko seksualności. Zdecydowanie sprzeciwia się jednak niewłaściwemu wykorzystywaniu tego wspaniałego daru, który ludzkość otrzymała od Stwórcy. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 6 [11.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 5 [4.05]

MĄDRE SŁOWA DLA RODZIN

„Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” (Prz 3,5-6).

Przeczytaj: Koh 4,9-12; Flp 4,11-13; 1 Kor 7,25-34; Mt 19,8; Rdz 37,34; Iz 54,5.

Na jakimkolwiek etapie życia jesteś obecnie, twoje istnienie, jak każdego z nas, zaczęło się od matki i ojca, bez względu na to, jaka więź łączyła ich z tobą po twoich narodzinach i czy w ogóle ją mieli. Z drugiej strony niektórzy ludzie poza rodzeństwem i dalszymi krewnymi nigdy nie mieli własnej rodziny poza tą, w której się wychowali. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 5 [4.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 4 [27.04]

SAMOTNI

„Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego” (Rdz 2,18).

Przeczytaj: Koh 4,9-12; Flp 4,11-13; 1 Kor 7,25-34; Mt 19,8; Rdz 37,34; Iz 54,5.

Przed laty w środkach masowego przekazu nagłośniono zdumiewającą i bolesną historię. Otóż w swoim mieszkaniu została znaleziona martwa młoda kobieta. Choć jej śmierć była tragiczna sama w sobie, to jednak historia ta jest jeszcze bardziej przerażająca, ponieważ kobieta ta została znaleziona ponad dziesięć lat po swojej śmierci. Dziesięć lat! Ludzie słusznie zadawali sobie pytanie:
— Jak to możliwe, by w wielkim mieście pełnym ludzi, przy takich środkach łączności, kobieta, która nie żyła przecież na ulicy, umarła, a nikt tego nie zauważył przez tak długi czas?Choć historia ta jest być może skrajnym przykładem, to jednak świadczy dobitnie o tym, że wielu ludzi cierpi wskutek samotności. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 4 [27.04]