Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 13 [28.03]

Z PROCHU DO GWIAZD

„Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne” (Dn 12,3).

Księga Daniela rozpoczyna się najazdem Nebukadnesara na Judeę i uprowadzeniem jeńców do Babilonii, a kończy się powstaniem Księcia Michała i wyzwoleniem ludu Bożego z mocy eschatologicznego Babilonu. To znaczy, jak wskazuje na to cała Księga Daniela, ze w końcu, w samym końcu, Bóg dokona tego wszystkiego na rzecz swego ludu. Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 13 [28.03]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 12 [21.03]

Z PÓŁNOCY I POŁUDNIA
DO PRZEŚLICZNEJ ZIEMI

„Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego, gdyz to jeszcze potrwa pewien czas” (Dn 11,35).

Gdy zaczynamy studiowanie tego trudnego rozdziału, musimy zwrócić uwagę na kilka faktów. Po pierwsze 11. rozdział Księgi Daniela jest ogólna paralela poprzednich proroczych ciągów zdarzeń przedstawionych w Księdze Daniela. Podobnie jak to było w 2., 7., 8. i 9. rozdziale Księgi Daniela, prorocze przesłanie sięga od czasów proroka do końca świata. Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 12 [21.03]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 11 [14.03]

OD WALKI DO ZWYCIĘSTWA

„Nie bój się, mężu miły, pokój ci! Bądź mężny, bądź mężny!” (Dn 10,19).

W 10. rozdziale Księgi Daniela rozpoczyna się ostatnia wizja w tej księdze rozciągająca się na 11. i 12. rozdział. Na początku tej wizji dowiadujemy się, ze dotyczy ona wielkiej wojny (zob. Dn 10,1 BKR). Podczas gdy 11. rozdział Księgi Daniela ukazuje pewne szczegóły owej wojny, to 10. rozdział Księgi Daniela zwraca uwagę na jej duchowe wymiary i objawia, jak za kulisami ziemskich konfliktów toczy się duchowy bój na skale wszechświatowa. Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 11 [14.03]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 10 [7.03]

OD WYZNANIA GRZECHÓW DO POCIESZENIA

„O Panie, usłysz, o Panie, odpuść! O Panie, dostrzeż i uczyń! Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo twoim imieniem nazwane jest to miasto i twój lud!” (Dn 9,19).

9. rozdział Księgi Daniela zawiera jedna z najwspanialszych modlitw zapisanych w Biblii. W ważnych chwilach swojego życia Daniel uciekał się w modlitwie do Boga, by sprostać czekającym go wyzwaniom. Gdy Daniel i jego przyjaciele mieli być zabici z powodu tajemniczego snu pogańskiego króla, prorok przyszedł do Boga w modlitwie (zob. 2. rozdział Księgi Daniela).

Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 10 [7.03]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 9 [29.02]

OD SKAŻENIA DO OCZYSZCZENIA

„A ten odpowiedział mu: Az do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa” (Dn 8,14).

Wizja zapisana w 8. rozdziale Księgi Daniela została dana prorokowi w 548 lub 547 roku przed Chrystusem i zawiera pewne istotne objaśnienia dotyczące sadu przedstawionego w 7. rozdziale Księgi Daniela. W przeciwieństwie do wizji z 2. i 7. rozdziału Księgi Daniela wizja z 8. rozdziału Księgi Daniela pomija Babilonie i zaczyna się od Medii-Persji, jako ze w tym czasie Babilonia już schodziła ze sceny dziejów, a koalicja Medów i Persów miała zająć miejsce Babilonii jako nowa światowa potęga. Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 9 [29.02]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 8 [22.02]

ZE WZBURZONEGO MORZA NA OBŁOKI NIEBIESKIE

„Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane” (Dn 7,27).

Zapisana w 7. rozdziale Księgi Daniela wizja, która będziemy studiować w tym tygodniu, jest paralelna do snu z 2. rozdziału Księgi Daniela. Jednak 7. rozdział Księgi Daniela poszerza znacząco to, co zostało objawione w 2. rozdziale Księgi Daniela. Po pierwsze wizja pojawia się nocą i przedstawia morze wzburzone przez cztery wiatry. Ciemność i woda przywołują na myśl dzieło stworzenia, tyle ze tutaj prawdziwe stworzenie zostaje w pewnym sensie wypaczone i zaatakowane. Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 8 [22.02]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 7 [15.02]

ANIOŁ W LWIEJ JAMIE

„Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy” (Dn 6,5).

Gdy Medowie i Persowie podbili Babilonie, Dariusz Medyjczyk uznał mądrość Daniela i uczynił go swoim ministrem. Sędziwy prorok tak doskonale znał się na administrowaniu królestwem, iż z czasem nowy król zdecydował postawić go na czele swojego rządu. Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 7 [15.02]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 6 [8.02]

OD ZUCHWALSTWA DO UNICESTWIENIA

„On zmienia czasy i pory, On utracą królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu” (Dn 2,21).

5. rozdział Księgi Daniela daje nam przejmujący przykład ludzkiej pychy prowadzącej do tragicznego końca. Choć trzeba przyznać, ze długo to trwało, zanim Nebukadnesar  nauczył się swojej lekcji, to przynajmniej ostatecznie jednak się jej nauczył. Jego wnuk, Belsazar, nie okazał się nawet tak pojętny. Używając świątynnych naczyń podczas pijackiej uczty, Belsazar dopuścił się świętokradztwa. Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 6 [8.02]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 5 [1.02]

OD PYCHY DO POKORY

„Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda! Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie” (Dn 3,33).

Pycha została nazwana pierwszym grzechem. Po raz pierwszy objawiła się u Lucyfera, anioła przebywającego na niebiańskim dworze. Przez Ezechiela Bóg mówi o szatanie:
— „Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoja mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cie na ziemie; postawiłem cie przed królami, aby się z ciebie naigrawali” (Ez 28,17). Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 5 [1.02]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 4 [25.01]

Z PIECA DO PAŁACU

„Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej reki, o królu” (Dn 3,17).

„W ten sposób młodzieńcy napełnieni Duchem Świętym ogłosili całemu narodowi swa wiarę, iż Ten, któremu oddają cześć, jest jedynym i żyjącym Bogiem. Ten pokaz ich wiary był najwymowniejszym przedstawieniem zasad, które wyznawali. Aby uzmysłowić bałwochwalcom moc i wielkość żyjącego Boga, Jego słudzy musieli sami okazać Mu szacunek. Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 4 [25.01]”