Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 9

DARY WDZIĘCZNOŚCI

 „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16)

Przeczytaj: Mt 6,19-21; Ef 2,8; 1 P 4,10; Łk 7,37-47; 2 Kor 8,8-15; 9,6-7

Nasz Bóg jest ofiarnym Bogiem. Ta wielka prawda jest najlepiej widoczna w ofierze Jezusa. „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16). „Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łk 11,13).

Bóg nieustannie rozdaje dary, ponieważ taki jest Jego charakter. Tak więc i my, skoro pragniemy Go naśladować, powinniśmy być ofiarni. Trudno sobie wyobrazić większą sprzeczność samą w sobie niż samolubny chrześcijanin. Jednym ze sposobów, dzięki któremu możemy się dzielić tym, co trzymaliśmy,
jest składanie dobrowolnych darów. Nasze dary są okazją do wyrażenia wdzięczności i miłości. Gdy Jezus powita odkupionych w niebie, ujrzymy tam tych, którzy przyjęli Jego łaskę, i uświadomimy sobie, że dla wielu z nich było to możliwe dzięki darom złożonym przez nas.

Przyjrzyjmy się ważnym aspektom oddawania darów. Szczodre składanie ofiar, czy to w formie pieniędzy, czasu lub talentów, jest mocnym sposobem praktycznego okazywania wiary i odzwierciedlania charakteru Boga, któremu służymy.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej