Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 8

ODDZIAŁYWANIE DZIESIĘCINY

„Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy ewangelię zwiastują, z ewangelii żyli” (1 Kor 9,13-14).

Przeczytaj: Mk 16,15; 1 P 3,8-9; 1 Kor 9,14; Rz 3,19-24

Jak zauważyliśmy to w ubiegłym tygodniu, oddawanie dziesięciny jest ważnym wyrazem wiary. Jest jednym ze sposobów ukazania czy wypróbowania prawdziwości naszego wyznania wiary. „Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli” (2 Kor 13,5). Pierwsze biblijne nawiązanie do dziesięciny to oddanie jej przez Abrahama Melchisedekowi (zob. Rdz 14,18-20; Hbr 7,4). Lewici także otrzymywali dziesięcinę, służąc w świątyni (zob. 2 Krn 31,4-10). Dzisiaj dziesięcina służy utrzymaniu pracowników ewangelii. Właściwie rozumiana służy także jako duchowa miara naszej więzi z Bogiem.

Oddziaływanie, wykorzystanie, znaczenie i metody rozdzielania dziesięciny mają się przyczyniać do naszego duchowego rozwoju i jednocześnie służyć utrzymaniu dzieła Bożego, stanowiąc materialną bazę głoszenia ewangelii. Taki jest Boży plan nazwany pierwszym krokiem, jaki powinien podjąć wierny szafarz. Będziemy w dalszym ciągu przyglądać się dziesięcinie – jej rozdzielaniu, znaczeniu dla innych oraz wpływie jej oddawania na nasze duchowe życie.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej