Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 7

UCZCIWOŚĆ WOBEC BOGA

„A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym1 i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc” (Łk 8,15).

Przeczytaj: Łk 16,10; Kpł 27,30; Rdz 22,1-12; Hbr
12,2; Łk 11,42; Hbr 7,2-10; Ne 13,1-31.

Co to jest uczciwe serce i jak się objawia? Współczesna kultura często podchodzi do uczciwości z punktu widzenia niejasnej relatywistycznej etyki. Większość ludzi czasami dopuszcza się nieuczciwości, ale uważa to za akceptowalne, jeśli naruszenie jej nie jest zbyt rażące. Twierdzi się, że w szczególnych okolicznościach nieuczciwość jest w pewnym stopniu usprawiedliwiona.

Prawda i uczciwość idą ze sobą w parze. Ale nie rodzimy się ze skłonnością do uczciwości. Jest ona raczej wyuczoną moralną zaletą i sednem moralnego charakteru szafarza. Gdy żyjemy uczciwie, wynikają z tego dobre rzeczy. Na  przykład nie musimy nigdy się martwić, że zostaniemy przyłapani na jakimś kłamstwie albo że będziemy musieli zmyślać, by je ukryć. Już tylko z tego powodu uczciwość jest cenną cechą charakteru, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, gdy możemy być kuszeni, by być nieuczciwymi.

Będziemy studiować duchowe pojęcie uczciwości na przykładzie praktyki oddawania dziesięciny i przekonamy się, dlaczego dziesięcina jest ważna w szafarstwie.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej