Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 6

CECHY DOBREGO SZAFARZA

„Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych
i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie
wymaga, żeby każdy okazał się wierny” (1 Kor 4,1-2).

Przeczytaj: Hbr 11,8-12; Rz 4,13.18-21; Mt 6,24; Hbr 9,14;1 J 5,2-3; Łk 16,10-12

Szafarzy rozpoznaje się po ich marce, czyli charakterystycznej cesze, tak jak producenci są rozpoznawani po ich logo, czyli znaku firmowym. W rzeczy samej wielu ludzi zyskało sławę, stając się atrakcyjną marką.
Znakiem firmowym, czyli charakterystyczną cechą chrześcijańskiego szafarza, jest odzwierciedlanie miłości Chrystusa w więzi, jaką szafarz ma z Nim. Gdy praktykujemy cechy charakteru Chrystusa, nasze życie będzie ukazywać naszą markę. Nasza marka będzie Jego marką, a nasza tożsamość zostanie połączona z Jego tożsamością (zob. 1 Kor 6,17).

Przyjrzyjmy się cechom charakteru identyfikującym Bożych szafarzy. Cechy te, składając się na dobrą markę, inspirują nas do oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa i wykonywania pracy powierzonej nam jako wiernym szafarzom prawdy. Każda z cech wskazuje na pogłębiającą się więź, jaką możemy mieć z Tym, który przyszedł, by szukać zgubionych. Im więcej studiujemy te cechy, tym bardziej rozwijają się one w nas. Boży charakter miłości z całą jego mocą stanie się naszą marką i będzie wpływał na każdy obszar naszego życia dzisiaj i na wieki.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej