Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 14

REZULTATY SZAFARSTWA

„Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia” (1 P 2,12)

Przeczytaj: 2 Tm 3,1-9; Ez 14,14; Flp 4,4-13; Prz 3,5; 1 P 2,11-12; Mt 7,23; 25,21.

Jako szafarze powinniśmy żyć jak świadkowie Boga, któremu służymy, co oznacza, że powinniśmy wywierać istotny i dobry wpływ na ludzi wokół nas. Zatem nasze życie nie powinno być prowadzone w izolacji od otaczającego nas świata. Mamy przywilej ukazywać lepszy sposób życia tym ludziom, którzy nie wiedzą tego, co zostało nam objawione.

Szafarstwo to zarządzanie środkami w powiązaniu z Bożym powołaniem do pobożnego życia. Bóg daje nam umiejętność życia w sposób inny od tego, jak żyje większość ludzi (zob. 2 Kor 6,17). Dlatego też kieruje do nas te słowa:  – „Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem” (1 P 3,15-16).

W ostatniej lekcji tego kwartału przyjrzymy się osobistym korzyściom, duchowym efektom, korzystnym rezultatom, naszemu wpływowi oraz kluczowi do zadowolenia w życiu szafarza, wiedząc, że wszystko w tym życiu sprowadza się do „tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały” (Kol 1,27).

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej