Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 13

NAWYKI SZAFARZA

 „Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich. Z całego serca szukam ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań twoich! W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Ps 119,9-11)

Przeczytaj: Ef 5,15-17; Kol 3,23; Łk 12,35-48; Jk 4,14; Dz 3,21; 1 Kor 9,24-27

Nasze nawyki świadczą o celu i kierunku naszego życia. Ci, którzy rozwijają dobre przyzwyczajenia, są najwierniejszymi szafarzami. Daniel miał nawyk codziennej modlitwy (zob. Dn 6,11). Paweł miał zwyczaj uczęszczania do synagogi (zob. Dz 17,1-2). Napisał też: „Nie błądźcie: Złe rozmowy psują dobre obyczaje” (1 Kor 15,33). Mamy rozwijać dobre nawyki, a odrzucać te niewłaściwe.

„W życiu doczesnym i wiecznym będziemy takimi, jakimi czynią nas nasze nawyki. Życie tych, którzy rozwijają dobre nawyki i są wierni we wszystkich obowiązkach, będzie jak światło rzucające jasne promienie na drogę innych”(Ellen G. White, Testimonies for the Church, Omaha 1948, t. IV, s. 452.).

Droga, którą kształtuje nawyk, jest najszybszą w stosunku do oczekiwanej nagrody. Nawyk jest utrwaloną decyzją. Mówiąc innymi słowy, nie musisz nawet o nim myśleć — po prostu postępujesz zgodnie z nim. To, czy nawyk jest czymś dobrym, czy bardzo złym, zależy od tego, czego dotyczy. Przyjrzyjmy się dobrym nawykom, które pomagają szafarzowi działać w sprawach Bożych.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej