Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 10

ROLA SZAFARSTWA

„Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia” (1 Tes 4,7)

Przeczytaj: Kol 1,16-18; Hbr 4,14-16; 3 J 1,3; Rdz 6,13-18; Ap 14,6-12; 1 P 1,15-16

Ponieważ szafarstwo jest wielowymiarowym zagadnieniem, łatwo jest stracić z oczu szerszy obraz, gdy skupimy się w obliczu trudności z ogarnięciem całości na szczegółach. Szafarstwo jest proste, a jednocześnie złożone, a więc może być łatwo błędnie zrozumiane. Jednak ani chrześcijanin, ani Kościół nie mogą istnieć bez szafarstwa. Być chrześcijaninem, znaczy być dobrym szafarzem.

„Szafarstwo to nie teoria ani filozofia, a program działania. Jest to prawdziwie chrześcijańska zasada życia. (…). Szafarstwo jest niezbędne dla właściwego zrozumienia życia oraz prawdziwego i żywego doświadczenia religijnego. Jest nie tylko sprawą właściwego zrozumienia, ale także postępowania, które w zdecydowany sposób wpływa na wszystkie dziedziny życia”(LeRoy E. Froom,  Stewardship in Its Larger Aspects, Mountain View 1929, s. 5.).

Co składa się na bycie chrześcijańskim szafarzem? Przyjrzyjmy się rolom, jakie szafarstwo odgrywa w chrześcijańskim życiu. Uczynimy to przy pomocy ciekawej analogii — koła rydwanu.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej