Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc.1

WPŁYW MATERIALIZMU

Rozpoczynamy nowy kwartał pt. “Szafarstwo”. Zachęcam do zaglądania w to miejsce w każdy poniedziałek, aby zapoznać się z nowym odcinkiem.

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,2).

Przeczytaj:
1 Jana 2,16-17; Łk 14,26-33; 12,15-21; Pwt 8,10-14; 1 Tm 6,10; J 15,5; Ga 2,20.

Pismo Święte mówi ludowi Bożemu, by nie upodabniał się „do tego świata” (Rz 12,2), ale powaby materializmu, pragnienie bogacenia się i posiadania tego, co bogactwo może zapewnić, są bardzo silne. Bardzo niewielu ludzi — tak bogatych, jak i biednych — jest wolnych od wpływu materializmu. Dotyczy to także chrześcijan.

Nie ma nic złego w byciu bogatym czy nawet w ciężkiej pracy, by się dorobić i zapewnić sobie i swoim bliskim wygodne życie. Ale gdy pieniądze i dążenie do ich posiadania stają się namiętnością, to wpadamy w sidła diabelskie i — niestety — upodabniamy się do tego świata.
Świat głosi bowiem pogląd, że dobre życie — życie w obfitości — można sobie zapewnić jedynie dzięki bogactwu. Ale pieniądze to jedna z wielu masek, za którymi ukrywa się szatan, by przeciągnąć nas na swoją stronę. Materializm jest jedną z broni z arsenału szatana w jego walce przeciwko chrześcijanom. W końcu, kto nie lubi mieć pieniędzy i wszystkiego, co może za nie kupić tu i teraz? Największą zaletą pieniędzy jest natychmiastowe zaspokojenie, jakie można dzięki nim uzyskać, ale faktycznie pieniądze nie mogą spełnić naszych najgłębszych pragnień.

Dobra materialne mają swoją wartość, ale ich wartość nie powinna dominować nad nami: „Kto kocha pieniądze, nigdy nie będzie ich miał dosyć. Kto kocha się w zbytku, zawsze będzie miał za małe dochody” Koh 5,9 BKR

“Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.” Łk 12,15 BW

Kiedy zaznasz dobrobytu, nie zapomnij od kogo go masz, i niech nie przysłoni ci Boga:

“Gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga twego, za tę piękną ziemię, którą ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, zaniedbując jego przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadaję. Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, I gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, Serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli” Pwt 8,10-14

Przestroga przed samo wywyższeniem oraz miłością do pieniądza:

„Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił” Rz 12,3 BW.

Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia.” 1 Tm 6,10 BW

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:


Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej