Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 9 [2.06]

ZWIEDZENIA W CZASIE KOŃCA

„I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię , zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie” (Ap 12,9).

Przeczytaj: Ap 2,13.24; 2 Kor 11,13-15; Ps 146,4; Rdz 1,1-2,3; Ap 13,1-17.

Jeszcze przed usunięciem z nieba szatan posługiwał się zwiedzeniem, działając wśród aniołów. „Opuściwszy swoje miejsce tuż obok Boga, Lucyfer poszedł siać niezadowolenie wśród aniołów. Pracując skrycie i przez pewien czas ukrywając swe rzeczywiste zamiary pod pozorem szacunku dla Boga, usiłował wywołać niezadowolenie z praw, jakim podlegały niebiańskie istoty, twierdząc, że nakładały one na nie pewne ograniczenia” ( Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2017, wyd. XVIII, s. 306.)

W Edenie posłużył się wężem i użył podstępu przeciwko Ewie. Przez całe dzieje świata, aż do dzisiaj, szatan używa zwiedzenia i będzie to czynił nadal nawet po milenium (zob. Ap 20,8), usiłując w ten sposób zrealizować swoje cele.

Niestety, jest on znacznie sprytniejszy, potężniejszy i bardziej przebiegły niż ktokolwiek z nas i dlatego musimy trzymać się Jezusa i Jego Słowa, by uniknąć sideł szatana. „Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie” (Pwt 4,4). Zasada wskazana w powyższych słowach jest  aktualna także i w naszych czasach.

Przyjrzyjmy się najskuteczniejszym zwiedzeniom szatana i temu, jak możemy się przed nimi uchronić.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej