Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 7 [19.05]

24. ORAZ 25. ROZDZIAŁ EWANGELII MATEUSZA

„Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych” (Mt 24,24).

Przeczytaj: Mt 24,1-25; Ap 13,11-17; Mt 7,24-27; Łk 21,20; Mt 25,1-30.

W 24. i 25. rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus objawia ważne prawdy dotyczące czasów końca i gotowości na nie. W pewnym sensie rozdziały te są nauczaniem Chrystusa o wydarzeniach czasów końca. Jednocześnie, patrząc w niedaleką przyszłość, Jezus widział zbliżające się zburzenie Jerozolimy — tragedię o katastrofalnych skutkach dla Jego ludu w tym mieście. Jednak w swoich słowach wypowiedzianych wówczas do uczniów Jezus uwzględnił także swoich wyznawców w przyszłych pokoleniach, w tym zwłaszcza w ostatnim pokoleniu, które żywo doczeka Jego powtórnego przyjścia. Jezus nie odmalował tu pięknego obrazu. Wojny, wieści o wojnach, głód, fałszywi mesjasze i prześladowania — taki będzie stan świata i los Jego Kościoła. To zdumiewające, że gdy patrzymy w przeszłość, dostrzegamy, jak trafne były przepowiednie Jezusa. Tak więc możemy Mu ufać, że spełnią się także te, które jeszcze się nie wypełniły.

Ale Jezus nie tylko ostrzegał przed tym, co miało nastąpić. W 25. rozdziale Ewangelii Mateusza przedstawił kilka przypowieści, które zastosowane w  praktyce przygotują lud Boży na przyjście Syna Człowieczego. Owszem,  nadejdą trudne czasy, ale Jezus przygotuje swój lud na spotkanie z Nim w dniu Jego powtórnego przyjścia.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej