Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 6 [12.05]

„ZMIANA” PRAWA BOŻEGO

„I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu” (Dn 7,25).

Przeczytaj: Rz 8,1; 7,15-25; 7,1-14; J 20,19-23; Dz 20,6-7; Dn 7,23-25; Ap 13,1-17

Kwestia prawa Bożego jest bardzo ważna dla naszego zrozumienia wydarzeń czasów końca. Chodzi tu zwłaszcza o czwarte przykazanie biblijnego dekalogu dotyczące siódmego dnia tygodnia, soboty. Choć wiemy, że zbawienie jest wyłącznie z łaski przez wiarę, a zachowywanie prawa, w tym przykazania sobotniego, nie daje nam zbawienia, to jednak rozumiemy także, iż w czasach końca posłuszeństwo prawu Bożemu, w tym przykazaniu sobotniemu, będzie zewnętrznym znakiem wskazującym, komu naprawdę jesteśmy wierni.

Różnica stanie się szczególnie wyraźna podczas kulminacyjnych wydarzeń czasu końca opisanych w 13. i 14. rozdziale Apokalipsy Jana, gdy potężna koalicja sił religijnych i politycznych zjednoczy się, by narzucić fałszywą formę kultu mieszkańcom całego świata. Stanie się to wbrew skierowanemu do ludzkości wezwaniu do oddawania pokłonu „temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód” (Ap 14,7), czyli jedynie Stwórcy i nikomu więcej.

Przyjrzyjmy się prawu Bożemu, a zwłaszcza sobocie, i poruszmy kwestie dotyczące próby zmiany prawa Bożego oraz wynikających z niej konsekwencji dla nas, którzy żyjemy w czasach końca.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej