Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 5 [05.05]

CHRYSTUS W NIEBIAŃSKIEJ ŚWIĄTYNI

„Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię , aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią” (Flp 2,9-10).

Przeczytaj: Rz 8,3; J 1,29; Ap 5,12; Hbr 7,1-28; 9,11-15; Kpł 16,13; Hbr 9,20-23

O Jezusie w niebiańskiej świątyni czytamy w Biblii następujące słowa: „Gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki” (Hbr 6,20). Pismo Święte, w szczególności Nowy Testament, wyraźnie mówi o roli Chrystusa jako Najwyższego Kapłana w niebiańskiej świątyni — roli, którą podjął po tym, jak dokonał swego dzieła jako nasza ofiara tu na ziemi (zob. Hbr 10,12).

Przyjrzymy się zagadnieniu służby Chrystusa w niebiańskiej świątyni. Jego wstawiennicze dzieło jest bardzo ważne dla przygotowania Jego ludu i jego gotowości na czas końca. Tak więc udzielono nam tej oto ważnej rady: — „Lud Boży powinien jasno zrozumieć zagadnienia świątyni i sądu śledczego. Każdy osobiście musi posiadać wiedzę o służbie naszego Najwyższego Kapłana, gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie mógł trwać w prawdziwej wierze i zająć stanowiska zgodnego z wolą Bożą” (Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2017, wyd. XVIII, s. 303.).

Co Chrystus czyni dla nas w niebiańskiej świątyni i dlaczego tak ważne jest, byśmy rozumieli to zwłaszcza w czasie końca?

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej