Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 3 [21.04]

JEZUS I APOKALIPSA JANA

„Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie” (Ap 3,21).

Przeczytaj: 1 Kor 10,1-11; Ap 12,1-17; 19,11-15;Ef 1,20; Ap 11,19; 1,10-18

Nawet pobieżna lektura Nowego Testamentu pozwala dostrzec tę ważną prawdę, iż Nowy Testament bezpośrednio łączy się ze Starym Testamentem. Raz po raz ewangelie i listy apostolskie odwołują się do wydarzeń starotestamentowych lub bezpośrednio i pośrednio cytują Stary Testament. Zwracając uwagę na siebie i swoją misję, jakże często Jezus mówił, że Pismo Święte musi się wypełnić (zob. Mt 26,54.56; Mk 14,49; J 13,18; 17,12).

To samo można powiedzieć o Apokalipsie Jana. Nie sposób zrozumieć Apokalipsy Jana w oderwaniu od Starego Testamentu, a zwłaszcza Księgi Daniela. Dlatego też  często studiujemy obie te księgi jednocześnie.

Niezwykle istotnym aspektem  starotestamentowych wzmianek występujących w Apokalipsie Jana jest to, że wraz z pozostałą treścią tej nowotestamentowej księgi wydają one świadectwo o Jezusie. Apokalipsa Jana to objawienie Jezusa — objawienie tego, kim On jest, co uczynił dla swego ludu i co uczyni dla nas w czasie końca.  Z tego powodu wszelkie wnikliwe spojrzenia na wydarzenia czasów końca muszą być kierowane wprost na Jezusa, dokładnie tak jak czyni to Apokalipsa  Jana. Przyjrzyjmy się więc Jezusowi w Apokalipsie Jana.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej