Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 12 [23.06]

BABILON I ARMAGEDON

„A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym
znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi” (Ap 17,5).

Przeczytaj: Ap 14,8; 16,19; Iz 52,9; Ap 18,1-10; 16,12-16;1 Krl 18,1-40; 1 Kor 15,1-2.

Apokalipsa Jana jest pełna symboli i wyrażeń zaczerpniętych wprost ze Starego Testamentu. Na przykład nazwa Babilon występuje sześciokrotnie w Apokalipsie Jana. Nie chodzi tu jednak o starożytne królestwo Nebukadnesara, które przeminęło setki lat wcześniej. Jan posługuje się metaforycznie pochodzącymi ze Starego Testamentu obrazami w celu wyrażenia współczesnej prawdy. W tym przypadku dawny Babilon jako potężna moc polityczno-religijna uciskająca lud Boży przedstawia potęgi polityczne i religijne czyniące to samo w czasie końca.

Z podobnym zastosowaniem znaczeniowym mamy do czynienia w przypadku słowa Armagedon, które występuje wyłącznie w Apokalipsie Jana i powstało z hebrajskiego wyrażenia, które można przetłumaczyć jako góra Megiddo, nawiązującego do pewnego ważnego miejsca w starożytnym Izraelu. Co do znaczenia Armagedonu snute są liczne przypuszczenia, przy czym wielu interpretatorów uważa, że będzie to wielka lądowa bitwa w okolicach rzeczywistego miejsca zwanego Megiddo pod koniec dziejów świata.

Przyjrzyjmy się Babilonowi i Armagedonowi, starając się dowiedzieć, co Biblia mówi o tych symbolicznych wyobrażeniach.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej