Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 11 [16.06]

PIECZĘĆ BOŻA CZY ZNAMIĘ BESTII?

„Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów” (Ap 15,3).

Przeczytaj: Rdz 17,9-11; Wj 31,13.17; Ap 13,17; Ef 1,13-14; Hbr 4,9-10.

Pieśń Mojżesza i Baranka zaczyna się słowami zacytowanymi w tekście pamięciowym lekcji tego tygodnia. Jest ona śpiewana przez stojących nad szklistym morzem w niebie, tych, którzy „odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego” (Ap 15,2). Jak zatem możemy się znaleźć wśród nich?

Jedną ze znamiennych cech prawdziwego ludu Bożego w czasie końca jest głoszenie przesłania trzeciego anioła, które ostrzega przed przyjęciem  znamienia bestii. Nie ma chyba bardziej stanowczego ostrzeżenia w całej Biblii, jednak panuje ogromne zamieszanie co do tego, czym jest owo znamię bestii — kodem kreskowym wytatuowanym na czole, numerem karty kredytowej czy jakimś biometrycznym identyfikatorem.

Nie powinniśmy być zaskoczeni szerzeniem się błędnych poglądów w Babilonie. W końcu nazwa ta oznacza zamieszanie (zamęt, mętlik, dezorientacja). Ale Boży Kościół ostatków potrzebuje jasnego zrozumienia tej kwestii, aby głosić z mocą przesłanie trzeciego anioła. W tym tygodniu postaramy się lepiej zrozumieć, czym jest znamię bestii i jak go uniknąć — przyjmując pieczęć Boga.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej