Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 10 [9.06]

STANY ZJEDNOCZONE I BABILON

„W owym czasie powstanie Michał, wielki książę , który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota” (Dn 12,1).

Przeczytaj: Ap 13,1-12; 14,9-11; 16,2; 19,20; 20,4; Jr 51,6-7.53.57; Ap 18,1-4.

W ubiegłym tygodniu przyjrzeliśmy się między innymi fałszywej trójcy złożonej z szatana (smoka) i dwóch ziemskich potęg, które wspólnie będą prześladować lud Boży. Jedna z tych potęg, bestia z morza (zob. Ap 13,1-10), została opisana jako połączenie pantery, niedźwiedzia i lwa (zob. Ap 13,2), co jest obrazem zaczerpniętym wprost z Dn 7,4-6. W lekcji szóstej zauważyliśmy, że w 7. rozdziale Księgi Daniela po Babilonii (lwie), Medii-Persji (niedźwiedziu) i Grecji (panterze) powstała ostatnia ziemska potęga — Rzym. Zaczął się on jako pogański Rzym, a następnie zmienił się w Rzym papieski — mały róg z Dn 7,7-8.19-21.23-25, który wyrósł wprost na głowie czwartej bestii.

Zauważyliśmy też, że wiele cech papieskiego Rzymu przedstawionego w tych wersetach z 7. rozdziału Księgi Daniela pojawia się w opisie bestii z morza w Ap 13,1-10. Stąd bibliści postrzegają Rzym jako jednego z kluczowych wrogów w scenariuszu czasu końca w 13. rozdziale Apokalipsy Jana. Jednak Rzym nie jest sam. Apokalipsa Jana przedstawia kolejną moc. W tym tygodniu skupimy uwagę na 13. rozdziale Apokalipsy Jana – wydarzeniach i potęgach tam przedstawionych, jak zwykle zadając pytanie: – Co oznaczają te wydarzenia i jak możemy się na nie przygotować?

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej