Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 1

WSZECHŚWIATOWY BÓJ

„I zawrzał smok gniewem na niewiastę , i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (Ap 12,17).

Przeczytaj: Ez 28,1-2.11-17; Rdz 3,1-7; Ap 12,1-17; Rz 8,31-39; Ap 14,12.

Wszechświatowy bój między dobrem a złem, nazywany też wielkim bojem, jest biblijnym światopoglądem. Ów kosmiczny konflikt stanowi podłoże, na którym rozgrywa się dramat naszego świata, a nawet całego wszechświata. Grzech, cierpienie, śmierć, powstanie i upadek państw, głoszenie ewangelii, wydarzenia czasów końca — wszystko to występuje w kontekście tego wszechświatowego boju.

Przyjrzyjmy się kilku ważnym miejscom, w jakich toczył się wielki bój rozpoczęty w tajemniczy sposób w sercu doskonałej istoty, Lucyfera, który przeniósł swój bunt na ziemię, doprowadzając do upadku inne doskonałe istoty – Adama i Ewę. Na tych dwóch przełomowych wydarzeniach – upadku Lucyfera, a następnie upadku naszych prarodziców — opiera się cały wielki bój toczący się od tamtej pory. Każdy z nas uczestniczy w tym wszechświatowym dramacie.

Dobrą nowiną jest to, że pewnego dnia wielki bój nie tylko dobiegnie końca, ale zakończy się zupełnym zwycięstwem Chrystusa nad szatanem. Jeszcze lepszą nowiną jest to, że ze względu na pełnię tego, czego Jezus dokonał na krzyżu, wszyscy możemy uczestniczyć w Jego zwycięstwie. W ramach tego zwycięstwa Bóg wzywa nas do wiary i posłuszeństwa teraz, gdy czekamy na spełnienie wszystkiego, co zostało nam obiecane w Jezusie, którego powtórne przyjście jest pewne.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej