Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.5

WIARA ABRAHAMA

“Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy” Rzym 3,31

Przeczytaj:
Księga Rodzaju 15,6; 2 Samuela 11,1-12,31; List do Rzymian 3,20.31-4,17; List do Galatów 3,21-23; 1 List Jana 3,4.

Posługując się Abrahamem – uosobieniem świętości i cnoty – jako przykładem człowieka potrzebującego zbawienia z łaski bez udziału uczynków prawa, Paweł nie pozostawił czytelnikom miejsca na żadne wątpliwości. Jeśli uczynki i przestrzeganie prawa przez najlepszego z ludzi nie były wystarczające, by usprawiedliwić go przed Bogiem, jaką nadzieję na coś takiego mógłby mieć  ktokolwiek inny z ludzi? Jeśli w przypadku Abrahama jedynym sposobem była łaska, to tak samo musi być z każdym człowiekiem, czy to Izraelitą, czy poganinem.

W 4. rozdziale Listu do Rzymian Paweł wskazuje 3 zasadnicze etapy planu zbawienia:
1. obietnicę Bożego błogosławieństwa (obietnicę łaski)
2. ludzką odpowiedź na tę obietnicę (odpowiedź wiary)
3. Boże ogłoszenie sprawiedliwości przypisane tym, którzy wierzą
(usprawiedliwienie)

Zwróć uwagę na poniższe fragmenty:

Rz 4,1-8 – Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę, nie przez uczynki
2 Sm 11,1-12,31; Ps 51,-1-21 – Dawid po tak smutnej historii został usprawiedliwiony przez wiarę, nie z uczynków.
1 J 2,3-6; 3,4; Rz 3,20 – grzech jest przestępstwem zakonu; przez zakon jest poznanie grzechu, a przestrzeganie przykazań jest dowodem znajomości Jezusa.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:


Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 04/2017
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej